De motie ‘onderzoek alternatieven tijdelijke N206 Valkenburg’ is donderdagavond raadsbreed, dus unaniem, aangenomen. In de motie roepen de politieke partijen het college op bij de provincie ‘aan te sturen op gedegen onderzoek, op hetzelfde detailniveau als is betracht bij de noordelijke variant, naar de zuidelijke alternatieven en dit terug te koppelen naar de raad’.
Fractievoorzitter Barend Tensen legde in zijn bijdrage de nadruk op de gebrekkige participatie en voorlichting vanuit de provincie en aannemer Boskalis richting bewoners. “Zo snap ik dat bewoners zich buitenspel voelen staan. Het is net alsof je de bal toespeelt nadat het laatste fluitsignaal al heeft geklonken. Laten we hopen dat er blessuretijd is.” Ook het feit dat zaken als bereikbaarheid, fietsveiligheid, sluiproutes, overlast, milieu en gezondheid niet of nauwelijks zijn meegenomen kon op forse kritiek van het CDA rekenen.

Samen optrekken
Valkenburgs burgerraadslid voor het CDA Kimberley van der Nagel: “Mooi dat de raad uiteindelijk heeft besloten om hier samen in op te trekken. Dat doet een hoop voor het vertrouwen van de Valkenburgers. Voor het CDA is het belangrijk dat de keuze voor het ontwerp zorgvuldig is onderbouwd. De wethouder kan op pad!”

Derde informatieavond uitgesteld
Dat het geen loze aansporing is blijkt uit het bericht dat de derde informatieavond over de tijdelijke N206 opgeschoven is naar een later moment. Op de website rijnlandroute.nl valt te lezen: “De gemeenteraad verzocht wethouder Rien Nagtegaal om aan gedeputeerde Floor Vermeulen te vragen verder onderzoek te (laten) uitvoeren naar de mogelijkheden van een zuidelijke variant voor een tijdelijke verlegging van de N206. De provincie gaat hierover met de gemeente Katwijk in gesprek.” Meer informatie? Stuur gerust een mailtje naar fractie@cdakatwijk.nl of benader ons via Facebook, Instagram of Twitter.