CDA: Blij met nieuw platform online geldplannen

Het gemeentebestuur heeft laten weten dat er een gratis service komt voor alle inwoners met vragen over geld. Zowel mensen die geld tekort komen als mensen die geld over hebben kunnen hier terecht. Zij kunnen naar de website www.startpuntgeldzaken.nl/katwijk. Ook voor andere vragen zoals over pensioensopbouw.
“Een hele goede zaak”, aldus raadslid Jacco van Duijn: “De gemeente Katwijk kent helaas nog veel mensen met (soms acute) geldzorgen. Er zijn nog veel huishoudens met een te laag inkomen en dat aantal neemt toe. Fijn dat zij nu terecht kunnen, anoniem geldplannen kunnen invullen en de mogelijkheid krijgen hun situatie te verbeteren.” In november 2018 ondertekende het CDA nog een motie waarin het college werd gevraagd een online tool te ontwikkelen waarin op een efficiënte en laagdrempelige manier hulp wordt geboden aan inwoners met geldzorgen. Deze motie werd aangenomen.

Vragen over Katwijkse Stichting Urgente Noden
Hoewel het financieel-economisch weer wat aantrekt verkeren landelijk 1 op de 10 huishoudens in financiële nood. Ook in Katwijk hebben ruim 2500 huishoudens met financiële problemen te maken of dreigen daarin te komen. De gemeente en schuldhulpverleningsorganisatie Grip op de Knip helpen daarvan jaarlijks zo’n 10%. Veelal omdat de mentale drempel voor inwoners te hoog is om daadwerkelijk aan te kloppen voor hulp.

“Dat kan stukken beter”, aldus raadslid Dick Oudwater. “Ik heb de afgelopen maanden meerdere keren aandacht gevraagd voor een Katwijkse afdeling van Stichting Urgente Noden (SUN) . Het college heeft toen toegezegd het gesprek aan te gaan met schuldhulpverleningsorganisatie Grip op de Knip en Fonds 1818. Mooi dat dit nieuwe online platform mensen met geldproblemen alvast administratief kan ondersteunen. Dat scheelt al een hoop.”