Honderden boeren verzamelden vandaag weer op het strand voor het boerenprotest. De boeren vertrokken in grote groepen over het strand van Katwijk richting Den Haag. Veel mensen kwamen een kijkje nemen bij de trekkers.

 

Het is de tweede keer deze maand dat de boeren protesteren.

Foto: Studio Stache

De boeren protesteren tegen het negatieve beeld van de boeren dat volgens hen door de politiek en samenleving is geschetst. De boeren vinden dat ze te vaak worden weggezet als dierenmishandelaars en milieuvervuilers.

Foto: Studio Stache

Ook zijn ze het niet eens met het voorstel om de veestapel te halveren om op die manier de uitstoot van stikstof te verlagen.

Foto: Studio Stache