Het was donderdagavond even billen knijpen voor wethouder Rien Nagtegaal. Even hing er een motie van wantrouwen in de lucht, maar de wethouder komt er met een waarschuwing van af. Nagtegaal werd op het matje geroepen door de gemeenteraad, nadat hij in augustus een persconferentie gaf over een nog geheim en vertrouwelijk dossier: de verbouwing van het gemeentehuis.

De verbouwing van het gemeentehuis werd in vertrouwelijkheid met de gemeenteraad besproken. Raadsleden reageerden dan ook verrast, toen zij tijdens het zomerreces informatie in de media voorbij zagen komen, die op dat moment nog geheim was.

Alleen de gemeenteraad kan die geheimhouding opheffen. De raad vindt het dan ook onbegrijpelijk dat de wethouder zonder enige communicatie met de raad, informatie in een persbijeenkomst naar buiten brengt. Tijdens het reces en het onverwachte moment hadden de partijen bovendien geen kans om hun keuze aan de inwoners te verantwoorden en uit te leggen. Vervolgens sprak de wethouder tijdens die bijeenkomst namens de raad en dat kan volgens raadsleden al helemaal niet de bedoeling zijn.

Sanctie
Toon Stegmann van de VVD vraagt zich af welke sanctie er moet volgen. Het schenden van de geheimhouding is een strafbaar feit. De VVD’er noemt niet alleen motie van wantrouwen als mogelijke sanctie. Stegmann weet ook dat er aangifte tegen de wethouder gedaan kan worden.

Dat gaat burgemeester Cornelis Visser een beetje te ver. ‘De plek om dit te bespreken is niet het politiebureau.’ Het project heeft geen schade opgelopen en het was volgens de burgemeester een onbewuste actie.

Dat erkent Nagtegaal. De wethouder heeft wekenlang met een steen in zijn maag gelopen en biedt zijn excuses aan. Hij noemt de situatie ‘ongelofelijk pijnlijk’ en snapt niet dat hij na zo’n lang proces de geheimhouding op het dossier kon vergeten.

De wethouder belooft dat dit in de toekomst niet meer zal gebeuren. Intern wordt besproken hoe hier in de toekomst beter op gelet kan worden.

Gele kaart
Na een kort overleg tussen de fractievoorzitters is besloten om de wethouder alleen een ‘gele kaart’ te geven. Een allerlaatste waarschuwing.