Een motie van CDA, PvdA en VVD zorgde donderdagavond voor een ‘onaangename situatie’. De partijen willen dat de gemeente een voorkeur uitspreekt voor een tijdelijke N206 aan de zuidkant. De weg staat nu namelijk gepland aan de kant van de huizen in Valkenburg. De overige partijen voelen zich voor het blok gezet en benoemen vooral de slechte timing van de motie, die volgende week veel meer kans van slagen zou hebben. Dan wordt de gemeenteraad namelijk geΓ―nformeerd over mogelijke alternatieven voor de weg die in Valkenburg zoveel stof doet opwaaien.

Vorige week werden de Valkenburgers onaangenaam verrast tijdens een informatieavond van de Provincie en aannemer Boskalis, die werken aan de Rijnlandroute. Om die Rijnlandroute aan te leggen, moet de N206 tijdelijk verschoven worden. Tijdens die bijeenkomst werd tot groot ongenoegen van de Valkenburgers duidelijk dat die weg langs de huizen komt te liggen. Soms op nog geen 30 meter van een huis.

Die commotie is de partijen niet ontgaan. De gemeenteraad heeft daarom op donderdag 19 september een raadscommissie gepland om zich beter over de plannen te laten informeren om te kijken of er nog alternatieven zijn.

Timing
De partijen snappen dan ook niet waarom de motie van CDA, PvdA en VVD één week voordat alle informatie op tafel wordt gelegd, nu wordt ingediend.

‘Je moet pal voor je inwoners staan’, legt Barend Tensen uit. CDA-fractievoorzitter vindt de discussie urgent en wil hoog inzetten, maar de partijen moeten de motie ook niet te zwaar zien. ‘Het is puur een intentieverklaring. Wat we eigenlijk zeggen is: laat de burger niet alleen.’

DURF-fractievoorzitter Sonny Spek verbaast zich over de motie, die hij ‘onverantwoordelijk’ en ‘betreurenswaardig’ noemt. ‘Waarom neemt u zo’n gok? U heeft totaal geen idee wat de kosten zijn voor de zuidkant.’

Verkeerde verwachtingen
Ook de andere partijen vinden het vreemd om een voorkeur voor situatie uit te spreken terwijl nog niet alle informatie op tafel ligt. SGP en ChristenUnie (CU) roepen hun coalitiepartner nog op om de motie in te trekken, omdat deze bovendien verkeerde verwachtingen opwekt bij de bewoners. Alle partijen zijn het immers eens dat er naar alternatieven moet worden gezocht. Ton de Vries (CU): ‘We willen volgende week inzetten op alternatieven. Maar daar hebben echt die informatieve sessie voor nodig’.

Ondanks het advies van haar coalitiepartners dient CDA alsnog de motie in samen met VVD en PvdA. De motie wordt die avond verder door niemand gesteund.