Gemeente Katwijk gaat geen bijdrage leveren aan de dierenambulance. Stichting ter ondersteuning van de Dierenambulance-Vogelasiel Regio Leiden wordt financieel gedragen door donateurs, maar dat is volgens de stichting niet genoeg. De dierenambulance vraagt daarom bij tien gemeenten om een bijdrage. Katwijk wijst dat verzoek af.

De dierenambulance staat 24 uur per dag klaar voor zieke en gewonde dieren in de regio Leiden. De vrijwilligers bieden niet alleen hulp aan gewonde huis- en zwerfdieren, maar ook aan wilde dieren. Daarnaast worden vogels opgevangen in het vogelasiel.

De ritjes van de ambulance worden in rekening gebracht bij de eigenaren van de dieren. Soms worden de eigenaren niet achterhaald of heeft een dier geen eigenaar. De stichting vraagt daarom aan de gemeente waar het dier is opgehaald om een bijdrage van 20 euro per rit en een vergoeding van de kosten van de opslag van dode huisdieren waarvan geen eigenaar kan worden achterhaald en de kosten van destructie. Ook wordt er een vergoeding gevraagd voor de jaarlijkse kosten van het vogelasiel.

Gemeenten hebben een zorgplicht voor gewonde dieren. Dat is ook in de wet vastgelegd. Gemeente Katwijk betaalt daarom ook een bijdrage van gemiddeld 5,40 euro per rit aan Dierentehuis Stevenshage die gebruik maakt van de dierenambulance voor het ophalen van (zwerf)dieren. De ritjes van de ambulance worden door het dierenasiel één op één doorberekend aan de gemeente.

Die verplichting geldt alleen niet voor wilde dieren. De gemeente heeft voor die beesten geen zorgplicht.

Volgens een berekening van de stichting zou de bijdrage voor Katwijk ongeveer 12.500 euro betekenen. Maar de gemeente heeft hier geen geld voor. Volgens de gemeente wordt het budget wat de gemeente heeft om aan haar zorgplicht te voldoen, al overschreden.

Vooralsnog heeft alleen de gemeente Leiden positief gereageerd op het verzoek van de dierenambulance.