Wethouder Jacco Knape heeft een strandruil tussen de gemeente en strandpaviljoenhouder Jan Schipper van Zand en Zilt tegengehouden. De ruil werd stedenbouwkundig positief beoordeeld, maar na ingrijpen van Knape was de deal van de baan. De wethouder werd deze week door Schipper beschuldigd van vriendjespolitiek en reageert nu op de commotie die is ontstaan.

De familie Schipper wil met de gemeente een stuk van 40 meter strand tussen tussen Zand en Zilt ruilen met een even groot stuk vrij strand ten noorden van Zand, naast Het Strand.

Dat werd op donderdag 2 mei goedgekeurd na een positief stedenbouwkundig advies. Schipper kreeg het advies om wel nog even zijn buurman Henny Schaap van Het Strand in te lichten en deed dat op vrijdagavond 3 mei. Op maandagochtend 6 mei ontving Schipper het bericht van de gemeente, dat de ruil niet doorging.

Schipper deelde zijn onvrede op social media, wat leidde tot een openbare Facebookrel met Schaap.

β€˜Wat is er gebeurd in dat weekend? Wordt de wethouder betaald door mijn neringzieke buurman? Wordt hij bedreigd, weten ze iets over hem? Is hij bang voor die persoon of in het gunstigste geval is het zijn vriend?’

Wethouder Knape reageert op de commotie in een interview met jongerenzender Podkat. Knape erkent dat er contact is geweest tussen hem en Schaap over de kavelruil. ‘Ik vind het heel logisch dat de heer Schaap de wethouder even belt en mij vraagt: “Wat is hier van waar?”.’ De wethouder beloofde Schaap om dat even uit te zoeken. Dat is gebeurd, waarop Knape moest concluderen dat er bij het besluit een bredere afweging gemaakt moest worden.

‘Deze indeling is destijds bij het Kustwerk tot stand gekomen met heel veel betrokkenen. Dus als je daar naar gaat kijken, zou je weer zo’n proces moeten opstarten. Het past gewoon niet binnen de huidige kaders. Dus we hebben als college gezegd, dit moet je breder bekijken. Dat gaan we alleen nu niet doen.’

De wethouder heeft zijn excuses aangeboden aan Schipper. ‘Achteraf gezien had een stedenbouwkundig advies op zo’n manier niet gegeven mogen worden.’

Knape wil de discussie verder niet via de media voeren.

Bekijk hieronder de video van Podkat inclusief interviews met Jan en Dirk Schipper, Henny Schaap en wethouder Jacco Knape.

Gezeik op Facebook tussen Schipper en Schaap over ruilverkaveling van een strandvak. Ook wethouder Jacco Knape wordt…

Geplaatst door PodKat op Dinsdag 16 juli 2019