Wethouder Gerard Mostert heeft een deel van de grond in Duinvallei in bruikleen overgedragen aan Hans Vis, initiatiefnemer van een hondenspeelplaats. Het veld wordt een plek waar bewoners elkaar ontmoeten en hun honden vrij kunnen laten rennen en spelen op een veilig en omheind stuk grond.

Hans Vis: ‘Wij van team HondenSpeelPlaats Duinvallei zijn blij dat we deze kans krijgen van gemeente Katwijk en staan te popelen om te beginnen. Voordat we de eerste bezoekers kunnen ontvangen, moet er nog wel veel gebeuren. Zo ligt er bijvoorbeeld een oude bouwweg op het terrein die weggehaald of in ieder geval aangepast moet worden.  Ook moet de grond gebruiksklaar gemaakt worden en moet er een hek geplaatst worden. Voor nu ligt de focus op het zoeken naar sponsors en vrijwilligers, zodat dit alles gerealiseerd kan worden’.

Initiatief Duinvallei
Het gebied Duinvallei langs de N206 ligt al lang braak en dat zal waarschijnlijk de komende jaren ook zo blijven. Dat vond de gemeente jammer. Met de campagne “Duinvallei, ruimte voor initiatieven” bood de gemeente bewoners, organisaties, bedrijven en instellingen letterlijk ruimte voor hun innovatieve, duurzame en creatieve ideeën.

Uniek was en is ook de besluitvorming. Vooraf zijn door het college met instemming van de raad ‘kaders & spelregels’ vastgesteld voor de beoordeling. Ook heeft het college van tevoren besloten dat zij het advies van de adviescommissie in principe overneemt, ervan uitgaande dat de afweging zorgvuldig gebeurt en op zoveel mogelijk draagvlak kan rekenen. Uiteindelijk krijgen de initiatieven met het beste plan het gebied tijdelijk in bruikleen. Initiatiefnemers in Duinvallei zijn: De Groene Vallei, Tiny Houses, Fullbody Gym, Bijenstal, Zanderijtuintjes 2.0, Kleine Duinvallei, Muziek & Sport, HondenSpeelPlaats en de Duinspeeltuin.