Parkeren op zondag blijft nog even gratis. Vorige week werd in de gemeenteraad opnieuw een voorstel gedaan om ook op zondag het betaald parkeren in te voeren. Het voorstel werd door een groot aantal partijen gesteund, maar collegepartijen CDA, ChristenUnie, SGP en GemeenteBelangen stemden tegen.

De motie van VVD Katwijk en Hart Voor Katwijk werd ingediend tijdens het besluit over de bezuinigingen die de gemeente heeft aangekondigd. De partijen vinden dat ‘de financiΓ«le situatie van de gemeente verder uitstel van invoering van betaald parkeren op zondag daardoor niet toelaat’.

Het betaald parkeren is een terugkerend thema in de gemeenteraad. Voorstanders hopen onder andere dat het betalen van een parkeerkaartje leidt tot minder parkeeroverlast.

Moties en voorstellen zijn altijd verworpen, omdat de christelijke partijen die in de meerderheid zijn, vasthouden aan de zondagsrust.

Verkiezingen
Dat het gratis parkeren niet zal blijven, bleek na de gemeenteraadsverkiezingen vorig jaar. ‘De parkeerdruk op zondagen is groot, zeker in de woonstraten’, schreef het CDA in haar verkiezingsprogramma. ‘Dat geeft hinder voor de centrumbewoners. Het CDA vindt daarom dat er op zondagen handhaving noodzakelijk is en na 12.00 uur parkeergeld betaald wordt.’ Ook GemeenteBelangen schreef toen voorstander te zijn van betaald parkeren op zondag.

Toch stemden de twee partijen samen met ChristenUnie en SGP vorige week donderdag tegen het voorstel.

Te snel
De motie vroeg het college van burgemeester en wethouders om betaald parkeren per 1 augustus in te voeren. Dat is voor CDA en GemeenteBelangen te snel. Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuw parkeerbeleid. Dat beleid wordt na de zomer met de gemeenteraad besproken. Dat lijkt de tegenstanders van de motie het juiste moment op het betaald parkeren op zondag te bespreken.