Het CDA wil een lokaal hitteplan in Katwijk invoeren. Op dit moment is er al een Nationaal Hitteplan, maar volgens CDA kan een Katwijkse versie gezondheidsklachten en sterfte door extreem warm weer nog meer reduceren.

Het Nationaal Hitteplan van het RIVM waarschuwt mensen voor extreem hoge temperaturen en de risico’s die daar aan kleven. Het is een oproep om elkaar en vooral kwetsbare mensen zoals ouderen en zieken, goed in de gaten te houden. Ook worden er tips gegeven hoe je de hitte het beste kunt doorstaan.

Volgens het Rode Kruis behoren hittegolven tot de dodelijkste natuurrampen. In juli 2006 overleden er tijdens een hittegolf in Nederland 1.000 meer mensen dan gemiddeld in die maand.

CDA is al blij met dit nationaal waarschuwingssysteem, maar wil toch nog een stapje verder. ‘Waar het vervolgens moet gebeuren is in de wijken, straten en huizen’, schrijft de partij in een brief aan het college van burgemeester en wethouders.

Een lokaal hitteplan is niet alleen de wens van de Katwijkse CDA-fractie, maar ook van het Rode Kruis. De hulporganisatie deed deze maand de oproep aan gemeenten om zo’n lokaal hitteplan in te voeren.

CDA wil naast invoering van dat plan, dat de gemeente ook onderzoekt waar in Katwijk de kwetsbare mensen wonen. Daar kan dan vervolgens extra aandacht aan worden gegeven.