Een AED op het gemeentehuis is vanaf vandaag 24 uur beschikbaar voor noodgevallen. Ook Panbos, de Milieustraat en het Heerenhuys in Katwijk aan den Rijn krijgen een buitenkast, zodat het apparaat ten allen tijden gebruikt kan worden.

Wethouder Corien van Starkenburg plaatste vandaag een van de gemeentelijke AED’s bij de hoofdingang van het gemeentehuis.

Stap voor stap worden steeds meer AED’s opgehangen in buitenkasten om 24 uur per dag bereikbaar te zijn voor burgerhulpverleners. Deze hulpverleners worden bij een hartstilstand opgeroepen.

Bij het bepalen van de plekken waar de buitenkasten zijn geplaatst heeft de gemeente veel samengewerkt met de werkgroep Hartslag.nu. Zo is gekeken waar in de gemeente het AED netwerk nog niet voldoende dekkend is. Met de plaatsing van de buitenkasten van de gemeente zijn ook op deze 4 plekken 6-minutenzones ontstaan, een gebied waarin iemand binnen 6 minuten door een burgerhulpverlener met een AED geholpen kan worden in geval van nood.

Ook Sportbedrijf Katwijk is, in samenwerking met de gemeente en Hartslag.nu, bezig om een AED 24 uur per dag bereikbaar te maken bij De Boorsmazaal in Katwijk aan Zee.