De Hondenspeelplaats wordt een veld waar bewoners elkaar ontmoeten en hun honden vrij kunnen laten rennen en spelen op een veilig en omheind stuk grond. Softs Points wekken schone energie op wanneer de zon schijnt. Als ze een slag draaien dan filteren ze de lucht. Ook zijn de Points te gebruiken voor bijvoorbeeld reclame over duurzame initiatieven.

Wethouder Gerard Mostert: ‘De metamorfose van een braakliggend stuk land naar een gebied waar wat te beleven valt gaat steeds meer vorm krijgen. Ook deze nieuwe initiatieven gaan daar hun steentje aan bijdragen’. Nu het college een besluit heeft genomen vragen de initiatiefnemers zelf de vergunningen aan die nodig zijn om hun plan te realiseren.

Selectie
In de startfase heeft een Q-team het college van burgemeester en wethouders geadviseerd welke initiatieven het beste pasten. Omdat nieuwe initiatieven moeten aansluiten bij de bestaande initiatieven, heeft het college van burgemeester en wethouders eind vorig jaar besloten dat de bestaande initiatiefnemers als “Adviescommissie Initiatieven Duinvallei”, nieuwe initiatieven beoordelen. De commissie heef vier initiatieven beoordeeld. Twee daarvan hebben zich om verschillende redenen teruggetrokken. Het college heeft de inbreng van de omwonenden nadrukkelijk meegenomen in de afweging over het advies.

Plek in het gebied
De huidige en nieuwe initiatiefnemers hebben vervolgens samen gekeken wat een goede en logische plek is voor elk nieuw initiatief. Op 16 maart konden de initiatiefnemers tijdens een bijeenkomst aan bewoners hun plan toelichten en om reactie vragen op het plan en de beoogde plek voor hun plan. Ook de gemeente was van de partij met de nieuwe locatie voor de Duinspeeltuin. Daarnaast hebben de initiatiefnemers ook actief geprobeerd het draagvalk onder bewoners te vergroten door zelf contact op te nemen met omwonenden. De middelen die daarvoor zijn ingezet en de resultaten die dat heeft opgeleverd zijn opgenomen in hun businessplan.

Speeltuin Duinvallei
Zowel de huidige initiatiefnemers, als het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad hebben verzocht in het gebied een nieuwe locatie voor de speeltuin Duinvallei te zoeken. De speeltuin wil kinderen uit de Zanderij/Katwijk aan de Rijn een plek bieden om op een natuurlijke manier te spelen. De gemeente Katwijk zal de speeltuin beheren. Voor het nieuwe ontwerp (met de oude speeltoestellen) dat ook met behulp van participatie is gemaakt, wordt binnenkort een omgevingsvergunning aangevraagd. De gemeente hoopt na afgifte van de vergunning met de aanleg te kunnen starten.

Over initiatief Duinvallei
Het gebied Duinvallei langs de N206 ligt al lang braak en dat zal waarschijnlijk de komende jaren ook zo blijven. Dat vond de gemeente jammer. Met de campagne “Duinvallei, ruimte voor initiatieven” bood de gemeente bewoners, organisaties, bedrijven en instellingen letterlijk ruimte voor hun innovatieve, duurzame en creatieve ideeën. Uniek was en is ook de besluitvorming. Vooraf zijn door het college met instemming van de raad ‘kaders & spelregels’ vastgesteld voor de beoordeling. Ook heeft het college van tevoren besloten dat zij het advies van de adviescommissie in principe overneemt, ervan uitgaande dat de afweging zorgvuldig gebeurt en op zoveel mogelijk draagvlak kan rekenen. Uiteindelijk krijgen de initiatieven met het beste plan het gebied tijdelijk in bruikleen. Initiatiefnemers in Duinvallei zijn: De Groene Vallei, Tiny Houses, Fullbody Gym, Bijenstal, Zanderijtuintjes 2.0, Kleine Duinvallei, Muziek & Sport en de Duinspeeltuin. Kijk ook op www.initiatiefduinvallei.nl.