Het college van burgemeester en wethouders (b&w) denkt dat een leegstandsboete voor winkeleigenaren een oplossing kan zijn voor de leegstand in het centrum. Dat antwoordt het college op vragen van DURF. Maar overgaan tot het uitdelen van die boetes, wil b&w nog niet.

DURF pleitte onlangs in een brief aan het college voor het beboeten van leegstaande winkels. Volgens de partij is het voor de vastgoedbeheerders nu vaak voordeliger om een pand leeg te laten staan, dan te verhuren.

Het college is het met DURF eens dat de boete een oplossing kan zijn, maar vindt dat initiatieven vanuit het lokale bedrijfsleven samen met de andere stakeholders eerst een kans verdienen. ‘Wij willen niet top down maatregelen gaan doorvoeren, zolang er door de belanghebbenden zelf veelbelovende initiatieven worden genomen’, schrijft b&w.

De Nieuwe Winkelstraat
Dat initiatief wordt op dit moment genomen door winkeliersvereniging Zeezijde. De vereniging heeft zich aangesloten bij het project De Nieuwe Winkelstraat (DNWS). Het project helpt bij een betere samenwerking in het centrum. In maart is de eerste bijeenkomst geweest met alle belanghebbenden en vastgoedeigenaren. Naar aanleiding van die bijeenkomst wordt op dit moment een plan van aanpak gemaakt.

Het plan wordt later aan de gemeenteraad gepresenteerd.