De gemeente houdt strenger toezicht op de milieuparken. Na onderzoek en gesprekken met inwoners blijkt dat veel ondernemers hun afval dumpen in de verzamelcontainers van een wijk, terwijl deze bedoeld zijn voor huishoudelijk afval. Daarnaast controleert de gemeente vaker of de containers vol zijn en niet verstopt raken.

Ondernemers in Katwijk hebben eerder deze maand een brief gekregen met het verzoek hun afval niet in de verzamelcontainers in de wijken te gooien. Tijdens de wijkbezoeken die wethouder Corien van Starkenburg in januari hield, was een veelgehoorde opmerking dat de containers in de milieuparkjes vaak vol waren en dat inwoners hun afval daar dan niet kwijt konden. Een grote ergernis.

Wethouder Van Starkenburg: ‘Tijdens de wijkbezoeken heb ik veel inwoners gesproken over afval en deze ergernis werd vaak genoemd. Het ís natuurlijk ook vervelend als je netjes wilt sorteren en dan je plastic en papier weer mee naar huis moet nemen’. Na onderzoek bleek dat een van oorzaken van dit probleem is dat ondernemers ook gebruik maken van deze verzamelcontainers. ‘Begrijpelijk, maar niet de bedoeling. Ondernemers betalen namelijk geen afvalstoffenheffing zoals inwoners.’

Daarom kregen zij allemaal een brief met het verzoek om geen gebruik meer te maken van de milieuparkjes en zelf te zorgen voor een contract voor hun bedrijfsafval. De gemeentelijke opsporingsambtenaren (GOA’s) zullen de containers regelmatig controleren. Als zij bedrijfsafval aantreffen en kunnen achterhalen wie de eigenaar is, kan dit leiden tot een flinke boete voor de ondernemer.

Dagelijks controle milieuparkjes
Naast deze maatregel worden de 16 drukste milieuparkjes al een aantal weken 2 x per dag gecontroleerd. Medewerkers kijken dan of er containers vol of verstopt zijn en verhelpen dat direct. Ook zorgen ze ervoor dat als er spullen naast de container staan, deze opgeruimd worden. Het controleren van de containers zorgt ervoor dat de gemeente inzicht krijgt in de oorzaak van de problemen die zich soms voordoen. Zo is een voorzichtige eerste conclusie tot nu toe dat de containers meestal niet vol, maar verstopt zijn. ‘Als we met zekerheid weten wat de oorzaak is, nemen we maatregelen om ervoor te zorgen dat de parkjes altijd goed te gebruiken zijn.’

Meer tests
Uit de wijkbezoeken zijn nog meer ideeën en suggesties naar voren gekomen. In de zomerperiode wordt een aantal tests gedaan met de meest genoemde ideeën in diverse wijken in de gemeente. Katwijk heeft de opdracht én de ambitie om afval beter te sorteren. Nu wordt nog zo’n 50% van het afval gescheiden. De gemeente heeft 75% als doelstelling vastgesteld.

Het verbranden van restafval wordt steeds duurder. Dit jaar moet de gemeente al €400.000 meer betalen voor dezelfde hoeveelheid restafval. De verwachting is dat dit volgend jaar nog veel duurder wordt. Een rekening die uiteindelijk door u als inwoner wordt betaald. Hoe de tests er precies uit gaan zien, wordt nog verder uitgewerkt.