Een vrachtwagenverbod in de Brouwerstraat in Rijnsburg is volgens het college van burgemeester en wethouders (b&w) geen goede optie. Katwijk heeft bij gemeenten die gebruik maken van zo’n verbod ervaringen opgevraagd en concludeert dat het verbod te weinig effect heeft. Ook de verkeerspolitie raadt een verbod af.

De verkeersdrukte in de Brouwerstraat is al jarenlang een probleem. Volgens het college is de problematiek rond die straat, maar ook rond de gehele ontsluiting van Rijnsburg, zeer complex. ‘Iedere maatregel die in de Brouwerstraat wordt genomen heeft direct grote invloed op de bereikbaarheid van Rijnsburg en op straten en wegen elders in de gemeente Katwijk.’

Het college wil de straat toegankelijk houden voor het vrachtverkeer, omdat er geen andere wegen of mogelijkheden zijn voor dat verkeer.

De complexiteit blijkt ook uit het advies van de verkeerspolitie. Ook zij zien het verbod niet zitten, omdat handhaven volgens hen niet mogelijk is. In de straat kan de maximale snelheid van 30 kilometer per uur ook al niet gehandhaaft worden. Dat komt omdat de weg niet goed is ingericht als 30-kilometerzone.

Poller
Het plaatsen van een poller in de Brouwerstraat is volgens het college ook geen oplossing. ‘In een straat zoals de Brouwerstraat, waar veel bestemmingsverkeer, redvoertuigen (uitrukroute) en openbaar vervoer (20/21) rijdt, is een poller geen optie. Het is een gevaarlijk, onlogisch object op de rijbaan. De poller moet bovendien zeer vaak op en neer per dag, wat de kans op storingen erg groot maakt.’

Fiets- of suggestiestroken
Net als de poller wordt ook de suggestie van het CDA om fiets- of suggestiestroken afgewezen. ‘Fiets(suggestie)stroken horen nietthuis in een verblijfsgebied, omdat datjuist de verkeersfunctie van een straat bevestigd’, beantwoordt het college de vragen van CDA. ‘De fietser als snelheidsremmer gebruiken in een straat met hoge intensiteiten en veel grote voertuigen (bus) acht het College onwenselijk. Gezien de verkeersdrukte zal de fietser de eigen ruimte moeten claimen. De vraag is of fietsers dat ook daadwerkelijk willen/durven doen.’

Het college wil in september met de gemeenteraad van gedachten wisselen over de te verwachten effecten van een aanpak van de Brouwerstraat.