Het initiatiefvoorstel voor een lokaal raadgevend referendum is donderdagavond in de gemeenteraad gesneuveld. Het voorstel van D66 werd gesteund door GemeenteBelangen, VVD, DURF en PvdA. Maar dat was niet genoeg voor een meerderheid.
Het initiatief kreeg geen steun van CDA, ChristenUnie, SGP, Hart Voor Katwijk, KiesKatwijk en Fractie Smits.

Volgens die partijen wordt er op dit moment al veel mogelijkheden voor burgerparticipatie. Daarnaast vinden de tegenstanders sommige vraagstukken te complex om aan de burger voor te leggen. Voorstanders van het lokaal referendum zien het juist als een mooie aanvulling op het burgerparticipatiebeleid.

Initiatiefnemer Ralf Boland (D66) benadrukt tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag dat het gaat om een raadgevend referendum en dat een uitslag niet binden zou zijn. De partij zegt ook dat het niet ter vervanging is van de huidige burgerparticipatiemogelijkheden. ‘Dat is zeker niet de bedoeling.’ De fractievoorzitter hoopt zelfs dat na invoering van het referendum, het uiteindelijk nooit ingezet wordt, omdat er al genoeg gebruikt is van de mogelijkheden die burgers nu hebben om hun stem te laten horen.

Het betoog en de inzet van Boland werd gewaardeerd, maar het bracht de tegenstanders niet op een andere gedachte.