Het Katwijkse strand krijgt dit jaar geen Blauwe Vlag. De vlag kan weer ingeleverd worden, nadat hij vorig jaar weer voor het eerst sinds 2007 boven het strand wapperde. Katwijk ontving vandaag wel weer de Quality Coast Award.

De Blauwe Vlag is een internationale milieuonderscheiding, die jaarlijks wordt toegekend aan stranden en jachthavens die aan de campagne deelnemen en aangetoond hebben schoon en veilig te zijn.

In een persbericht laat wethouder Jacco Knape weten dat hij het jammer vindt. ‘Natuurlijk hadden we ook heel graag een Blauwe vlag gehesen, maar helaas konden we niet aan alle eisen voldoen. Het zeewater is van prima kwaliteit om veilig in te zwemmen, maar het is niet voldoende voor de Blauwe Vlag kwalificatie. Daarom heeft Katwijk dit jaar geen aanvraag ingediend.’

Eisen
Voor het hijsen van de Blauwe Vlag zijn een aantal eisen gesteld. Aan veel eisen kan de gemeente naar eigen zeggen voldoen, maar de waterkwaliteit voor de kust van Katwijk is niet goed genoeg voor de vlag.

‘Helaas is gebleken dat de metingen van de waterkwaliteit in 2018 niet aan de norm voldoen, ondanks dat het water prima geschikt is om in en aan te recreëren. Alleen in uitzonderlijke situaties, zoals bij het spuien van het boezemgemaal bij hevige regenval, kan de zwemwaterkwaliteit onvoldoende zijn. Dit wordt dan aan strandgasten gecommuniceerd. Erg jammer, vooral omdat de gemeente in 2018, na elf jaar de aanvraag niet te hebben gedaan, de Blauwe Vlag wel heeft aangevraagd en gekregen. Het was toen mogelijk de aanvraag te doen, omdat bleek dat in de jaren ervoor de kwaliteit van het zeewater voldeed aan de eisen die gesteld werden aan de Blauwe Vlag.’

Onderzoek
De gemeente vindt het opvallend dat meerdere kustgemeenten die een aanvraag hebben ingediend, de Blauwe Vlag niet hebben gekregen. In gezamenlijkheid met onder andere ook Rijkswaterstaat, die de metingen verricht, gaat onderzocht worden wat hiervan de oorzaak is.

De wethouder is wel trots op de gouden Quality Coast Award. Dit programma van de Europese vereniging Kust & Zee wil badplaatsen aansporen duurzaam en milieuvriendelijk te werk te gaan. In 2017 kreeg Katwijk ook al een gouden Quality Coast Award. In 2015 was dit nog een zilveren award en in 2013 een bronzen variant.