Het college van burgemeester en wethouders (b&w) is tegen het afschaffen van het ambtsgebed in de raadszaal. Hart Voor Katwijk (HVK) heeft een voorstel ingediend om dat onderdeel van de raadsvergadering af te schaffen, maar het college wil dat niet.

HVK stelt voor dat het gebed verplaatst wordt naar een andere ruimte, zodat iedereen zelf kan bepalen of hij of zij daar bij aanwezig wil zijn. De partij vindt dat het onderdeel in strijd is met het beginsel van de scheiding van kerk en staat. β€˜Door het opleggen van een verplichting van het ambtsgebed dan wel het bijwonen daarvan spreekt de staat zich tevens uit ten voordele van één bepaalde godsdienstige stroming’, schrijft HVK in het voorstel.

Het college is het daar niet mee eens. In een brief aan de gemeenteraad schrijft b&w dat raadsleden niet verplicht worden om bij het ambtsgebed aanwezig te zijn of hieraan actief respect te betonen.

Daarnaast schrijft het college dat het volgens de reglementen niet mogelijk is om het gebed in een andere kamer voorafgaand aan de vergadering te laten plaatsvinden. ‘Immers, het reglement van orde heeft betrekking op de vergaderingen van de gemeenteraad en niet op hetgeen daarbuiten plaatsheeft.’

De gemeenteraad neemt tijdens de raadsvergadering op donderdag 9 mei een besluit over het voorstel van HVK.