De gemeente wil op korte termijn geen maatregelen nemen om de oversteekplaats op de kruising Biltlaan/Schorpioen aan te passen. Buurtbewoners in Park Rijnsoever vroegen in een petitie aandacht voor de oversteekplaats, die volgens hen erg gevaarlijk is.

Bewoners vinden de oversteekplaats waar veel kinderen gebruik van maken onoverzichtelijk en erg druk. De buurt stelt daarom een stoplicht voor.

De gemeente wil op korte termijn nog geen actie ondernemen, omdat er op dit moment gewerkt wordt aan een actieplan verkeersveiligheid. Voor dat plan heeft de gemeente gesprekken gevoerd met inwoners over onveilige situaties in Katwijk. De situatie in de Biltlaan is in die gesprekken al naar voren gekomen.

‘U vraagt ons om op korte termijn maatregelen te nemen op de betreffende oversteek. Dat zullen we niet doen’, schrijft de gemeente in een brief aan de initiatiefnemers van de petitie. ‘Wel nemen we dit mee in de gemeente-brede afweging, over de aan te pakken knelpunten, die in het kader van het verkeersveiligheidsplan gemaakt moet worden. We zouden immers, door hierop nu al te besluiten, vooruitlopen op de afweging en het besluit dat de gemeenteraad hierin nog moet gaan maken.’

De gemeente neemt de petitie mee als input voor het veiligheidsplan. Dat plan wordt voor de zomer gepresenteerd.