Het gebied Katwijkerweg/ Valkenburgseweg in Katwijk aan den Rijn is op dit moment bestemd als bedrijventerrein. Omdat de provincie het beleid voor bedrijventerreinen opnieuw onder de loep neemt, wil de gemeente Katwijk bekijken welke toekomstmogelijkheden er zijn voor dit gebied. In verschillende bijeenkomsten is het bedrijventerrein benoemd als potentieel transformatiegebied. Dit betekent dat er naast werken, misschien ook wonen of een combinatie van wonen en werken mogelijk zijn in dit gebied.

Wethouder Jacco Knape: ‘Er zijn allerlei bedrijven te vinden op het bedrijventerrein aan de Valkenburgseweg en de Katwijkerweg. Van werkplaatsen en garages, tot muziekcentrum en fitnessruimte. Het is een aantrekkelijke plek om te werken, maar ook om te wonen. Juist daarom is het voor alle betrokkenen en belanghebbenden belangrijk dat goed gekeken wordt naar toekomstmogelijkheden. Doordat het nu onduidelijk is hoe het gebied het beste kan worden ingericht, is het merkbaar dat investeringen achterwege blijven. Hierdoor ontstaat het gevaar dat het bedrijventerrein in aanzien en kwaliteit achteruitgaat. Samen met bewoners, ondernemers en belanghebbenden gaat we een strategie voor de toekomst ontwikkelen’.

In een eerste analyse op aspecten als economie, wonen, stedenbouw, verkeer en milieu kwamen verschillende opties voor het gebied naar voren:

  1. Behoud van het bestaande bedrijventerrein, met een kwalitatieve impuls
  2. Transformatie naar een woon-werkgebied
  3. Transformatie naar een volledige woonfunctie

Het onderzoek werkt elke optie verder uit en schetst een mogelijk toekomstperspectief. Op basis van dit onderzoek kunnen het college en de gemeenteraad een besluit nemen over de toekomst en verdere ontwikkeling van het gebied.