Dunavie heeft, in nauwe samenwerking met Stichting Huurdersbelangen de Duinstreek (SHD), besloten om de huurprijs van sociale huurwoningen dit jaar niet te verhogen.

Dunavie wil weten hoe betaalbaar hun woningen zijn. Daarom hebben zij eind vorig jaar samen met de gemeente en de SHD een woonlasten- en woningbehoefteonderzoek laten doen. De uitkomsten van deze onderzoeken worden met elkaar besproken. Daardoor krijgen zij beter in beeld hoe het woningaanbod aansluit bij hun huidige en nieuwe huurders. Daar willen zij de tijd voor nemen en nieuw beleid op maken. Voor dit jaar heeft de woningcorporatie besloten dat alle huurders van sociale huurwoningen geen huurverhoging krijgen.

‘Met de gemeente en maatschappelijke organisaties willen we ons inzetten voor betaalbare woonlasten. Samen met deze partijen, de SHD, bewonerscommissies en natuurlijk onze huurders gaan we hierover in gesprek. Met de input die wij ophalen uit deze gesprekken gaan wij een nieuw huurbeleid maken’, aldus Dunavie.