De brandweer heeft zondagavond een meeuw uit een benarde situatie gered in de Prins Bernardlaan te Katwijk. Het dier was vast komen te zitten onder een net op het dak van de lage woningen. Dat net ligt daar in verband met de werkzaamheden aan de woningen.

Nadat de brandweer een opening had gemaakt in het net kon een van de brandweermannen de meeuw opjagen naar de opening, waarna de vogel onder luid applaus van omstanders weer het luchtruim koos.