26 Katwijkers ontvangen Koninklijke Onderscheiding

Burgemeester Cornelis Visser heeft vandaag in het Theaterhangaar in Valkenburg de Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt. 26 inwoners hebben een speldje ontvangen voor hun bijzondere bijdragen aan onze samenleving.

Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau zijn:

De heer A.J. Van Arkel uit Katwijk

 • Vrijwilliger KNRM Katwijk: opstapper, motordrijver en beheerder boothuis

De heer J. van der Bent uit Katwijk

 • Suppoost Katwijks Museum
 • Vuurtorenwachter Katwijkse Vuurtoten
 • Vrijwilliger Hervormd Gereformeerd Mannenkoor Eben Haëzer

Mevrouw L.P.M. Smit – van den Berg uit Valkenburg

 • Vrijwilliger De Peuk
 • Lid van het paardenmarktcomité
 • Voorzitter Stichting Castellum Pop
 • Vrijwilliger Stichting Historisch Vliegveld Valkenburg
 • Medeoprichter bezoekerscentrum vliegveld

Mevrouw A. de Best uit Katwijk

 • Secretaris Katwijks Museum en lid van de Tentoonstellingscommissie
 • Secretaris Stichting Hulp Oost-Europa (HOE) in Katwijk
 • Secretaris Kunstschildersvereniging Pictura in Katwijk

Mevrouw C.S. van Delft uit Rijnsburg

 • Bestuurslid Vereniging Protestants Christelijk basisonderwijs
 • Bestuurslid en penningmeester Veilig Verkeer Nederland, afdeling Rijnsburg
 • Secretaris KBO-PCOB, afdeling Rijnsburg-Valkenburg
 • Vrijwilliger locatie Vlietstede van DSV|verzorgd leven
 • Vrijwilliger protestantse gemeente in Rijnsburg
 • Collectant ReumaNederland

De heer W. Driebergen uit Rijnsburg

 • Vrijwilliger Korfbalvereniging Madjoe in Rijnsburg
 • Voorzitter CDA
 • Vrijwilliger Gereformeerde Kerk Rijnsburg
 • Penningmeester Rijnsburgse afdeling Vereniging PCOB

De heer J.H. van Glasbergen uit Rijnsburg

 • Vrijwilliger Open Hof Kerk Katwijk aan den Rijn
 • Vrijwilliger jeugdkamp Hervormde Dorpskerk Katwijk
 • Voorzitter HOE Katwijk, de Christelijke Stichting Hulp Oost-Europa Katwijk
 • Hulpkoster kerkdiensten in de kapel van Verpleegtehuis De Wilbert in Katwijk

De heer A.D. Hoek uit Katwijk

 • Leider, meester en verteller bij Zondagschool het Mosterdzaadje
 • Vrijwilliger wijk Immanuel van de Hervormde Gemeente Katwijk
 • Vrijwilliger De Duinrand
 • Mantelzorger
 • Lid van de Klederdrachtgroep Katwijks Museum

Mevrouw A. Hoek – van Duijn uit Katwijk

 • Vrijwilliger vrouwenvereniging Jochebed
 • Lid van damescomité
 • Vrijwilliger Duinrand, De Wilbert en Marente
 • Lid van de klederdrachtgroep Katwijks Museum

De heer K. de Jong uit Katwijk

 • Vrijwilliger Hervormde Zondagsschool Het Mosterdzaadje
 • Vrijwilliger Hersteld Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee
 • Jeugdleider Hervormd Gereformeerd Jeugdverband Katwijk

Mevrouw. A.M. Kuijt – Aandewiel uit Katwijk

 • Lid van basketbalvereniging Grasshoppers
 • Lid van de Technische Commissie Topsport Dames
 • Trainer en coach jeugdteams
 • Stagebegeleider MBO Sportopleidingen Calibris Kenniscentrum Zorg, Welzijn en Sport.
 • Medecoördinator Basketbal-clinics

De heer A. Messemaker uit Katwijk

 • Voorzitter Jeugdvereniging Shalom
 • Kok voor de jaarlijkse vakantieweek van de club Elim
 • Vrijwilliger werkgroep Katwijk van de landelijke stichting Charité
 • Vrijwilliger Wijkgemeente De Noord van de Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee
 • Lid van de cliëntenraad van Topaz Overduin
 • Lid van het Albanië Comité

De heer C.J. de Mooij uit Katwijk

 • Vrijwilliger Oranjevereniging Katwijk aan den Rijn
 • Vrijwilliger Stichting De Roskam
 • Lid van de Wijkraad Katwijk aan den Rijn
 • Vrijwilliger wijkservicecentrum De Binders
 • Vrijwilliger Stichting Oranjevallei

De heer A. van der Plas uit Katwijk

 • Vrijwilliger KNRM Katwijk: opstapper en SARliaison,

De heer J. van Rijn uit Katwijk

 • Vrijwilliger wijkvereniging Koestal-Overduin-Zanderij
 • Beheerder en leidinggevende dienstencentrum de Coligny
 • Vrijwilliger ouderensociëteit Kat-rijn
 • Vrijwilliger verzorgingstehuis De Wilbert

Mevrouw J. Schaap – de Jong uit Katwijk

 • Vrijwilliger Voetbalvereniging Katwijk
 • Lid bewonerscommissie Trudo van woningcorporatie Dunavie
 • Vrijwilliger Overduin
 • Kleding inzamelen voor Roemenië

De heer G.J. Schoneveld uit Katwijk

 • Vrijwilliger Gereformeerde Kerk de Goede Herder in Valkenburg
 • Bestuurslid en penningmeester Vereniging Oud Valkenburg en het Torenmuseum
 • Secretaris Vereniging voor Christelijk Onderwijs

De heer J. Schuitemaker uit Katwijk

 • Vrijwilliger zondagsschool het Mosterdzaadje
 • Pastoraal ouderling Wijk Hoornes-West en Immanuel
 • Ouderling-Kerkrentmeester wijk Immanuel
 • Vrijwilliger Stichting Orgelcomité Nieuwe Kerk
 • Vrijwilliger Overduin Topaz

Mevrouw J. Varkevisser uit Katwijk

 • Vrijwilliger woonzorgcentrum Salem van Stichting DSV

Mevrouw D. Vooijs uit Katwijk

 • Vrijwilliger bij de Hervormde Zondagschool Het Mosterdzaadje
 • Organiseren collecte HandicapNL
 • Vrijwilliger Haspadie Thuiszorg
 • Penningmeester Christelijke Ouderenbond Katwijk (COBK)
 • Vrijwilliger Hervormde Gemeente Katwijk
 • Vrijwilliger ontmoetingscentrum dementie Topaz Overduin

De heer M.J. de Vries uit Valkenburg

 • Bestuurslid Gereformeerde Kerk in Katwijk aan Zee
 • Bestuurslid, penningmeester en secretaris van Stichting Leidse Binnenstad
 • Bestuurslid en penningmeester Leiden promotion
 • Secretaris en penningmeester Stichting Leidse Elfstegentocht
 • Regiocoördinator van de PCOB Zuid-Holland Noord
 • Adviseur Stichting Ondernemersklankbord, afdeling Rijnland
 • Penningmeester PCOB, afdeling Katwijk

Mevrouw J. Wolvers – Guijt uit Rijnsburg

 • Vrijwilliger Protestants Diaconaal Streekcontact Duin en Bollenstreek
 • Vrijwilliger Protestantse gemeente Rijnsburg
 • Vrijwilliger RTV Katwijk
 • Mantelzorger
Benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau zijn:

Mevrouw R. Smit uit Katwijk: jongste vrouwelijke decoranda van Nederland

 • Voorlichting geven over SMA
 • Vrijwillig ambassadeur prinses Beatrix Spierfonds
 • Via diverse acties aandacht gevraagd voor de positie van gehandicapten
 • Landelijke campagne ‘SMA de wereld uit!’
 • Samen met Patientenvereniging Spierziekten Nederland en het SMA Expertisecentrum organiseren van SMA-familiedag
 • Commissielid en voorzitter Jeugddienstcommissie

Mevrouw C.J. Barnhoorn – Zwetsloot uit Rijnsburg

 • Mede-eigenaar Sher Agencies Limited in Ethiopië: verbeteren werk-en leefomstandigheden van vooral vrouwelijke medewerkers en het beschermen van de natuur
 • Medeoprichter Friends of Lake Naivasha in Keya
 • Inzetten voor de bouw en ingebruikname van een ziekenhuis en gratis zorg voor zwangere vrouwen, moeders en kinderen
 • Oprichter Sher Kindergarten en Sher School
 • Inzetten voor vrouwenemancipatie
 • Organiseren inzamelacties kleding en boeken
 • Organiseren voorlichtingscampagne HIV/AIDS
 • Vrijwilliger De Zonnebloem, afdeling Rijnsburg

De heer B. Judels uit Rijnsburg

 • Ouderling Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in Rijnsburg
 • Penningmeester van de zendingscommissie
 • Deputaat van de classis Amsterdam-Leiden en deputaat van de particuliere synode (bovenregionaal) van dezelfde kerk
 • Deputaat van het Deputaatschap Ondersteuning Classes, kerken en missionare projecten van de Generale Synode van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in Nederland
 • Afgevaardigde Generale Synode van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt
 • Afgevaardigde Particuliere Synode naar de Generale Synode van 2011 in Harderwijk
 • Secretaris van de commissie voor de nieuwe kerkorde
 • Lid van de Cliëntenraad Alrijne Ziekenhuis
 • Lid van de klachtenadviescommissie Alrijne Zorggroep Leiderdorp
 • Schulphulpmaatje Grip op de Knip

De heer M de Mooij uit Valkenburg

 • Medeoprichter, voorzitter, penningmeester en bestuurslid van het Nederlands Hoornisten Genootschap
 • Initiatiefnemer, oprichter en voorzitter van de Stichting La Pellegrina
 • Voorzitter en lid uitvoerend comité Scratch Muziekdagen Leiden
 • Voorzitter, bewindvoerder en coach bij Stichting Nu voor Later