Een referendum over bijvoorbeeld de koopzondag of de parkeeroverlast? D66 Katwijk dient opnieuw een voorstel in voor de mogelijkheid van een lokaal referendum. Katwijkers kunnen dan zelf initiatief nemen voor een referendum. ‘Het mogelijk maken van een referendum geeft inwoners van de gemeente Katwijk meer invloed op het gemeentelijk beleid’, schrijft de partij in het voorstel. 

Naast meer invloed, hoopt D66 dat het referendum voor meer betrokkenheid van de burgers zorgt. ‘Het vaststellen van deze referendumverordening maakt het voor mensen mogelijk zich ook buiten de verkiezingen uit te spreken over besluiten in de gemeente en geeft daarom verdere invulling aan het versterken van de betrokkenheid van inwoners bij besluiten van de gemeente.’ Daarnaast moet er een maatschappelijk debat ontstaan. Dat gebeurt volgens D66 al op social media, maar ‘het zal meer inwoners aanspreken zich in het publieke debat te mengen als er bij een referendum gestemd kan worden’.

Steun
Het initiatief voor een referendum ligt bij de inwoners. De initiatiefnemer dient eerst een inleidend verzoek in te dienen bij de gemeenteraad. Dat verzoek moet gesteund worden door 500 inwoners. Bij goedkeuring volgt een definitief verzoek, gesteund door 2.500 inwoners van Katwijk. Daarna kunnen de Katwijkers naar de stembus.

Het referendum is geldig bij 15.400 stemmen. De uitslag van het referendum is niet bindend voor de gemeenteraad.

D66 probeerde in 2016 al eens een lokaal referendum af te dwingen, maar dat voorstel werd toen door een nipte meerderheid van de gemeenteraad afgewezen.

Na de gemeenteraadsverkiezing vorig jaar pleitte fractievoorzitter Ralf Boland opnieuw voor een referendum. Zijn voorstel heeft hij nu op enkele technische punten aangepast en ingediend.

De gemeenteraad geeft in april een oordeel over het voorstel.