Stichting Krasse Knarren wil meedingen naar een plek in de Kwakelwei. De stichting was verbaasd over de plannen voor 30 luxe woningen in dat gebied, omdat de gemeente hen had verzekerd dat hier geen woningbouw mogelijk was. De knarren willen zelf graag een Knarrenhof voor ouderen realiseren. 

De stichting verzoekt het college van burgemeester en wethouders om medewerking te verlenen voor de realisatie van een Knarrenhof de Kwakelwei.

Discussie
Het stuk grond is onlangs door Hoogheemraadschap van Rijnland verkocht aan Van Rhijn Bouw. Dat leidde tot veel discussie. Stichting Vrienden van het Rijnpark wil een groen park in de Kwakelwei ontwikkelen, een plan dat ook door een aantal partijen in de gemeenteraad wordt gesteund. KiesKatwijk heeft daar deze maand in de gemeenteraad nog een motie voor ingediend, maar die kreeg niet genoeg steun. Partijen vonden dat de motie te vroeg kwam, omdat de gemeente nog aan groenbeleidsplan werkt. In dat plan wordt de ontwikkeling van de Kwakelwei meegenomen.

Op het gebied rust nu nog een agrarische bestemming waardoor woningbouw niet mogelijk is, tenzij de gemeente het bestemmingsplan verandert.

‘Mocht de gemeenteraad er toe besluiten om het bestemmingsplan te wijzigen en woningbouw toe te staan dan zouden wij in het kader van CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) graag in aanmerking komen om als groep Krasse Knarren mee te beslissen over de toekomst van de Kwakelwei’, schrijft Krasse Knarren in de brief. ‘Wij denken dat met onze bescheiden plannen er nog genoeg groen overblijft om de functie van ‘groene long’ te blijven realiseren. Bovendien denken wij dat ons plan op meer draagvlak in de bevolking kan rekenen dan het bouwen van dertig luxe woningen.’

Locaties
De initiatiefnemers zijn in Katwijk al enige tijd op zoek naar geschikte locaties voor een Knarrenhof. Tot nu toe is er één plek gevonden: de voormalige Julianaschool aan de Korte Vaart in Rijnsburg. De gemeente heeft de stichting beloofd om eind deze maand op de plannen voor die locatie te reageren.

Naast de Kwakelwei zien de knarren Locatie Valkenburg ook als potentiële plek voor een Knarrenhof.