In de maand april wil de gemeente samen met inwoners op weg naar een verkeersveiliger Katwijk. De gemeente wil samen met inwoners en betrokken organisaties de stand opmaken van de huidige verkeersveiligheid in Katwijk. Vervolgens zal vanuit deze analyse een concreet maatregelenpakket opgesteld worden.

Wethouder Rien Nagtegaal: ‘Iedereen wil veilig kunnen wandelen, fietsen en autorijden. Maar wat is daar nog voor nodig? Ik hoor graag van onze bewoners waar zij problemen ervaren en zien in het verkeer en waarom dat zo is. Dan krijgen we beter inzicht in de huidige situatie in onze gemeente en kunnen we met elkaar maatregelen bedenken om de situatie te verbeteren en veiliger te maken’.

Online peiling
Alle inwoners kunnen van 1 tot en met 23 april op de website www.verkeersveiligkatwijk.nl via een interactieve kaart aangeven waar in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg de belangrijkste verkeersveiligheidsknelpunten zich bevinden. Het werkt eenvoudig door in te loggen, een locatie aan te klikken en een opmerking achter te laten. Ook kunnen hier overige ideeën en informatie m.b.t. verkeersveiligheid met de gemeente worden gedeeld: Wat gaat er al goed en wat kan beter?

Straatinterviews
Op donderdag 18 april houdt het verkeersveilig Katwijk team in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg straatinterviews en spreken zij met inwoners onderweg:

  • 12.00-13.30 uur: van Multifunctioneel Centrum de Burgt naar winkelcentrum De Hoftuin in Rijnsburg
  • 13.45- 15.15 uur: van gemeentehuis, de Bestevaerstraat, Voorstraat, Baljuwstraat naar Princestraat in Katwijk, waar ook wethouder Rien Nagtegaal spreekt met bewoners en luistert waar zij verkeersknelpunten ervaren
  • 15.30-17.00 uur: van het Dorpshuis richting winkels en zorgcentrum in Valkenburg
Ansichtkaarten
Vanaf 1 april kunnen inwoners ook schriftelijk de verkeersveiligheidsknelpunten met de gemeente delen. Er liggen ansichtkaarten met een antwoordnummer voor u klaar in de centrale hal van het gemeentehuis in Katwijk, in het Dorpshuis in Valkenburg en in de Burgt in Rijnsburg, die u kunt invullen en naar de gemeente kunt opsturen.

Het beste idee
De gemeente roept scholen op om in de maand april hét beste verkeersveiligheidsidee om het verkeersgedrag te verbeteren met de gemeente te delen. ‘Het is goed om kinderen en jongeren op deze manier actief te betrekken bij de verkeersveiligheid in hun directe schoolomgeving.’ Het leukste, meest innovatieve idee wordt door de gemeente samen met de school ook echt uitgevoerd. Scholen ontvangen hiervoor binnenkort een uitnodiging met informatie over de spelregels en voorwaarden.

Mini-symposium
Aanvullend op de (online) peiling en de straatinterviews organiseert de gemeente op dinsdagmiddag 14 mei een mini-symposium met professionals en sleutelfiguren zoals politie, scholen, wijkraden, Fietsersbond, Veilig Verkeer Nederland, afdeling Katwijk. De deelnemers kunnen hier input leveren op de knelpunten en op mogelijke gedrags- en infrastructurele maatregelen.

Planning
Het verkeersveiligheidsplan wordt naar verwachting in het tweede kwartaal 2019 in het college vastgesteld en aan de gemeenteraad verstuurd. Na vaststelling van het verkeersveiligheidsplan door de raad kan worden gestart met de uitvoering van de maatregelen.