Na de zomervakantie start CBS De Burcht met kleutergroepen in de Brede School op de Luit Katlaan in de nieuwe wijk ’t Duyfrak in Valkenburg. De hogere groepen krijgen al les op deze locatie. Vanaf september zijn kinderen voor de groepen 1 en 2 daar ook van harte welkom. De komende tijd worden het schoolplein en de voorzieningen in de school voor hen aangepast.

‘Op onze hoofdlocatie op de Broekweg in het dorp zien we steeds meer kinderen uit ’t Duyfrak instromen in de groepen 1 en 2. Nu willen we ook op onze locatie in ’t Duyfrak  christelijk onderwijs aanbieden aan deze jongste groepen. Zij kunnen dan in hun eigen wijk naar school. We verwachten dat met de komst van de fietsbrug ook de kinderen uit Oegstgeest de weg naar onze school weten te vinden’, zegt Robbert van Rietschoten, directeur van CBS de Burcht.

De bedoeling is dat de instromende kinderen de komende jaren ook in ‘t Duyfrak kunnen blijven. Binnen enkele jaren wil CBS De Burcht zowel in ’t Duyfrak als op de locatie aan de Broekweg de volledige leergang aanbieden voor de groepen 1 tot en met 8.