Begin april verhuizen 62 bewoners van DSV| Salem naar de tijdelijke huisvesting aan het water in Rijnsburg. Het oude Salem wordt afgebroken om plaats te maken voor een gloednieuw woonzorgcentrum, dat voldoet aan alle eisen die in de huidige tijd aan een modern en comfortabel woonzorgcentrum worden gesteld.

Naar verwachting is het nieuwe Salem klaar in 2022. Tot die tijd wonen de bewoners in de tijdelijke huisvesting in Rijnsburg. De afgelopen maanden is eerst de tijd genomen om alle direct betrokkenen in alle rust te informeren over de aanstaande verhuizing. Joke van Beelen, locatiemanager DSV|Salem: ‘We hebben eerst alle bewoners en hun familieleden geïnformeerd in aparte voorlichtingsbijeenkomsten. Ook voor de medewerkers en de vrijwilligers hebben wij dit gedaan. Daarna zijn er op de diverse woongroepen nog apart kleinere bijeenkomsten waarin we meer vertellen over de praktische zaken rond de verhuizing, zodat iedereen goed is geïnformeerd en alles prettig verloopt voor de bewoners’.

Al eerder verhuisden bewoners van Vlietstede en Duinrand tijdens de nieuwbouw van deze woonzorgcentra van DSV|verzorgd leven naar de tijdelijke huisvesting in Rijnsburg, met het terras aan het water. De tijdelijke accommodatie beschikt over dezelfde voorzieningen als woonzorgcentrum Salem, behalve de hospicezorg. Deze hopicezorg is al eerder overgegaan naar locatie Vlietstede en het aantal hospice-plaatsen binnen DSV is daarmee hetzelfde gebleven.

Start
De start van de bouwwerkzaamheden is nog in de planvormingsfase en is nog niet vastgesteld. Als dit rond is, kan begonnen worden met de sloopwerkzaamheden van Salem.

Vervanging
Het oude gebouw is echt aan vervanging toe. ‘Het oude gebouw is zo goed mogelijk onderhouden in de afgelopen jaren, maar voldeed echt niet meer aan de moderne vereisten voor een woonzorgcentrum. Het nieuwe woonzorgcentrum biedt straks meer ruimte en comfort en is voorzien van modernste zorgfaciliteiten voor de bewoners’, zo meldt Gerard Herbrink, directeur-bestuurder van DSV|verzorgd leven.

De ervaringen van de eerdere verhuizingen worden meegenomen bij de nieuwe verhuizing. Dat maakt ook dat zowel veel bewoners als medewerkers de verhuizing positief tegemoet zien. De ruimtes zijn wat groter en veel voorzieningen zijn gelijkvloers, wat het zowel voor de bewoners als medewerkers prettiger maakt. Bovendien: ‘We gaan nu het voorjaar in, dan is het met het terras aan het water goed toeven in de huisvesting in Rijnsburg’.