Woningcorporaties mogen tien procent van hun sociale huurwoningen via loting verhuren. Dat staat in het voorstel voor de nieuwe Huisvestingsverordening van Holland Rijnland. Een aantal politieke partijen in Katwijk maakt zich zorgen over deze nieuwe regel.

De Huisvestingsverordening moet zorgen voor een eerlijke en transparante woonruimteverdeling in de regio en wordt iedere vier jaar vernieuwd. In die verordening is bijvoorbeeld vastgelegd dat sociale huurwoningen worden verdeeld op basis van het aantal jaar dat iemand bij Woningnet staat ingeschreven. In het voorstel voor de nieuwe verordening wordt naast de ‘inschrijfduur’ een lotingsysteem voorgesteld. Woningcorporaties krijgen de mogelijkheid om maximaal tien procent van de woningen te verdelen via loting. Dat zijn in Katwijk zo’n 40 woningen per jaar.

Meerdere partijen zetten hun vraagtekens bij de loting, die voor te veel willekeur zou zorgen. ‘Onrechtvaardig’, noemt CDA-raadslid Irene van der Plas de loting. ‘Het zorgt voor meer onzekerheid voor woningzoekenden, het is onduidelijk en niet transparant.’ Ook Dirk Remmelzwaal van de SGP heeft zich verwonderd over het lotingsysteem. Remmelzwaal: ‘Dit is een verkeerd signaal naar de burgers’.

Volgens wethouder Gerard Mostert is de loting in het leven geroepen om twee problemen op te lossen. De loting helpt mensen nog maar kort ingeschreven staan en snel een woning een nodig hebben (spoedzoekers), om toch in aanmerking te komen voor een woning. Daarnaast helpt loting de woningcorporaties sneller zogenoemde ‘incourante woningen’ te verhuren. Dat zijn huizen waar veel woningzoekenden ‘nee’ tegen zeggen en waar de woningcorporatie een hele lijst moet afgaan, voordat iemand wel ‘ja’ zegt. Het huis staat dan langer leeg en dat is niet alleen zonde voor iemand die wel snel een woning wil, maar kost de woningcorporatie ook geld.

Dunavie staat niet te springen om het nieuwe lotingsysteem en heeft naar eigen zeggen geen incourante woningen in haar bezit. De woningcorporatie in Katwijk ziet wel dat woningzoekenden steeds kritischer worden voordat ze een woning accepteren. Dat is omdat iemand na acceptatie van een woning daarna weer op ‘nul’ staat met zijn of haar inschrijfduur. Een sociale huurwoning werd vorig jaar gemiddeld vier keer aangeboden, voordat iemand de woning accepteerde.

‘Dunavie heeft er begrip voor dat sommige corporaties loten als middel in willen zetten bij de verdeling van hun woningen’, laat de woningcorporatie in een reactie weten. ‘Omdat er bij de woningen van Dunavie geen sprake is van ‘minder courant’ zal Dunavie loten niet snel als middel inzetten. Veel liever maakt Dunavie afspraken met het college over het goed benutten van de lokale ruimte waardoor een aantal doelgroepen meer kans maakt op de woningmarkt. Tegelijkertijd schuilt hier ook een risico in, omdat er ook verplichtingen zijn ten aanzien van contingenten, statushouders, stadsvernieuwingsurgenten en overige urgenten. De ‘gewone’ woningzoekende moet ook in aanmerking kunnen blijven komen. ‘

Wethouder Mostert stuurt op verzoek van de gemeenteraad een zienswijze in op de huisvestingsverordening. De nieuwe verordening moet dit jaar voor juli worden vastgesteld. Pas dan wordt duidelijk of het lotingsysteem wordt ingevoerd.