Topaz gaat voor bewoners met de ziekte van Huntington een nieuwe, moderne woonvoorziening bouwen op het terrein van Overduin. Vier afdelingen worden gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Ook het centrale hart met algemene voorzieningen als restaurant, activiteitenruimtes en het behandelcentrum voor alle bewoners en bezoekers van Overduin wordt gesloopt en vernieuwd. Het woongedeelte voor bewoners met dementie, psychiatrische problematiek en Korsakov blijft gehandhaafd.

De eerste stappen voor de nieuwbouw zijn gezet: het voorlopig ontwerp is gereed en gedeeld met de bewoners, mantelzorgers, medewerkers en vrijwilligers.

In de nieuwbouw komen 74 ruime studio’s, verdeeld over groepen van acht tot tien bewoners. Elke groep beschikt over een gemeenschappelijke huiskamer met een moderne keuken. Bewoners kunnen zo de kleinschaligheid van de groep ervaren en de rust opzoeken wanneer zij hier zelf behoefte aan hebben. Daarnaast kunnen bewoners elkaar en familie en vrienden ontmoeten in het vernieuwde hart met een prachtig nieuw restaurant met uitzicht over het park van Overduin. Het ontwerp verbindt daarnaast de bestaande groepen (voor mensen met dementie) via toegankelijke ruimtes met de andere functies op Overduin. Ook is het op een natuurlijke wijze geïntegreerd in het glooiende duinlandschap van Overduin.

Nieuwe kapel
Oorspronkelijk was de kapel van Overduin geen onderdeel van het voorlopig ontwerp. De bouwkundige staat van de kapel bleek echter dusdanig slecht, dat Topaz besloten heeft een nieuwe kapel te bouwen. De kapel is in het voorlopig ontwerp op een gezichtsbepalende plek gepositioneerd om zodanig ook de herkenbaarheid en bereikbaarheid te vergroten. Voor de financiering van de nieuwe kapel worden fondsen geworven en verschillende acties georganiseerd.

Voorbereidingen
De verwachting is dat Topaz begin 2020 kan starten met de bouw, zodat bewoners de nieuwbouw naar verwachting in het derde kwartaal van 2021 in gebruik kunnen nemen. Dit jaar worden alle voorbereidingen getroffen. Niet enkel voor de nieuwbouw, maar ook voor tijdelijke huisvesting voor de bewoners met de ziekte van Huntington. Met de nieuwbouw behaalt Topaz een grote kwaliteitsslag voor bewoners, medewerkers en vrijwilligers op Overduin.