Per 1 maart 2019 start Pierre Sponselee als interim directeur-bestuurder van Dunavie. Hij volgt hiermee Alfred Busser op die per 1 maart met vervroegd pensioen gaat. Pierre is een ervaren bestuurder in de sector van woningcorporaties.

De Raad van Commissarissen heeft voor een interim oplossing gekozen, omdat er eerst duidelijkheid nodig is over de uitkomsten van de fusieverkenning met woningstichting Sint Antonius van Padua uit Noordwijkerhout voordat er een (definitieve) invulling komt van deze rol.

De komende periode houdt Pierre zich bezig met de fusieverkenning en positionering van Dunavie in de omgeving. Daarin zal hij de afstemming zoeken met in- en externe belanghebbenden. Ook zal hij zich bezig houden met de ontwikkelingen rond de woningbouwplannen op voormalig vliegveld Valkenburg.

Onvoorwaardelijk positief advies
De Raad van Commissarissen, het Managementteam, de Ondernemingsraad en de Stichting Huurdersbelangen de Duinstreek (SHD) hebben medio januari 2019 een onvoorwaardelijk positief advies uitgesproken voor zijn benoeming. Allen zagen in Pierre Sponselee de kandidaat die naadloos past in het voorgelegde profiel. De Autoriteit woningcorporaties heeft de voorgenomen benoeming getoetst en een positief advies gegeven. Daarmee is Pierre per 1 maart officieel benoemd.

De SHD noemt het een ‘positieve voltreffer’ dat Pierre is gevonden om het stokje van Alfred Busser bij Dunavie over te nemen. Ook in het voortraject is het gesprek aangegaan met de SHD over wat voor hen belangrijk is in het profiel van de interim bestuurder.

Pierre Sponselee

(persbericht Dunavie)