Het aantal verkeersslachtoffers in Katwijk stijgt. In Katwijk raken er jaarlijks gemiddeld zo’n 110 mensen gewond in het verkeer. In vergelijkbare steden zijn dat er zo’n 75. Opvallend is dat het aantal ongevallen (250) de afgelopen jaren stabiel is gebleven.

Gemeente Katwijk heeft een verkeersveiligheidsanalyse uitgevoerd waaruit blijkt dat Katwijk geen ‘black spots’ heeft. Dit zijn plekken waar in 5 jaar 10 ongevallen zijn of 6 letselongevallen in 3 jaar. Toch zijn er in Katwijk een aantal locaties aan te wijzen waar meer ongevallen gebeuren dan op andere plekken.

Op het onderstaande kaartje staan de locaties waar de meeste ongevallen plaatsvinden (icoontje met uitroepteken). Hierbij is een weging gemaakt van het aantal ongevallen en de ernst van de afloop (alleen materiële schade, letsel- of dodelijke slachtoffers).

[mapsmarker layer=”1″]

 

De Boulevard wordt aangemerkt als de locatie met de meeste ongevallen. Op plek 2 en 3 staan het Rijwielpad Noordduinen en de afrit N206/Hoorneslaan/Ambachtsweg.

De Boulevard blijft ook niet onopgemerkt bij de burgers. Over de Boulevard zijn de meeste meldingen en klachten binnengekomen. Op het kaartje staan daarnaast nog 7 locaties (met verdrietige smiley), die als onveilig worden ervaren.

Het college van burgemeester en wethouders heeft onder andere naar aanleiding van deze analyse een plan van aanpak geschreven om de verkeersveiligheid te verbeteren. De gemeenteraad geeft donderdagavond een oordeel over dit plan.

Het college plaatst wel een kanttekening bij de analyse. De analyse is hoogstwaarschijnlijk niet compleet, omdat politie vanwege capaciteitsgebrek geen prioriteit legt bij registratie van ongevallen en dit daarom in veel mindere mate gebeurt. Er is daarom sprake van ‘onderregistratie’, waardoor uit de statistieken minder ongevallen blijken, dan in werkelijkheid het geval is.