Hart Voor Katwijk (HVK) wil dat het ambtsgebed in de raadszaal voorafgaand aan de raadsvergadering afgeschaft wordt. De partij stelt voor dat het gebed verplaatst wordt naar een andere ruimte, zodat iedereen zelf kan bepalen of hij of zij daar bij aanwezig wil zijn.

‘Steeds vaker staat het ambtsgebed als onderdeel van de gemeenteraadsvergadering ter discussie’, schrijft HVK in het voorstel aan de gemeenteraad. ‘Diverse Nederlandse gemeenten hebben inmiddels het gebed laten vervallen of het zo georganiseerd dat het geen verplicht onderdeel van de vergadering is.’

‘Door het opleggen van een verplichting van het ambtsgebed dan wel het bijwonen daarvan spreekt de staat zich tevens uit ten voordele van één bepaalde godsdienstige stroming.’

De partij heeft in 2014 al eens geprobeerd om het ambtsgebed geheel te laten vervallen. Dat voorstel werd toen niet aangenomen.

In het voorstel wat nu op tafel ligt wil de fractie het gebed niet laten vervallen, maar verplaatsen naar een andere zaal.