Vier scholieren van het Andreas College locatie Pieter Groen doen voor hun profielwerkstuk onderzoek naar social media. Voor dit onderzoek, waarin zij de kenniskloof tussen ouders en pubers onderzoeken, hebben zij nog een aantal ouders van kinderen tussen de 10 en 14 jaar nodig. Het digitale onderzoek neemt maximaal vijf minuten in beslag en de jongens waarderen het enorm als u meedoet.

Doe mee: https://goo.gl/forms/lda4RLM4lsJapkY23

Business Case

Voor het eerst konden de leerlingen van Havo 5 dit jaar voor een echt business case kiezen. In deze case denken en werken zij mee aan een echte opdracht, voor een echt bedrijf. Sociaal Content Creators, het productiehuis achter Katwijk Actueel, bood in samenwerking met Platform Kocon een case aan waarin zij moeten onderzoeken hoe groot de kloof tussen ouders en pubers is met betrekking tot kennis van social media. Uit het onderzoek moet een product rollen waardoor ouders worden geïnformeerd en in gesprek kunnen gaan met hun kinderen.