Het college heeft het ontwerp voor de oostoever van het Valkenburgse Meer vastgesteld. Met dit ontwerp wordt een impuls gegeven aan de openbare ruimte, recreatieve verbindingen, het groen en recreatief gebruik van het Valkenburgse Meer. Het ontwerp is een coproductie van ondernemers samen met de gemeente en is positief beoordeeld door subsidieverstrekker Leidse Ommelanden. De werkzaamheden aan de Oostoever moeten voor eind 2019 afgerond zijn.

Het ontwerp

In het ontwerp zijn mogelijkheden voor uitbreiding van de Brasserie en het Smalspoor en de locatie van toekomstige windmolens opgenomen. Met dit ontwerp wordt het recreatief gebruik, het zicht op het meer en de beleving van het gebied verder vergroot. Zo is er een nieuw centraal gelegen zonnige oeverweide. Er ontstaat een aantrekkelijk en gezamenlijke entree. Wandelpaden verbinden het recreatieve gebied met de bezoekersentree van het Smalspoor en de Brasserie. En het water wordt toegankelijker gemaakt met het verwijderen van stortstenen en het aanbrengen van toegankelijke traptreden. Het hondenstrand blijft en ook het hondenbeleid bij het Valkenburgse meer verandert niet.

Alleen oostoever

Het Valkenburgse Meer is onderdeel van de integrale gebiedsontwikkeling rondom project Locatie Valkenburg. Met het oog op een eventuele toekomstige ontwikkeling van de west- en zuidoevers, wordt nu alleen de oostoever aangepakt.

Over Leidse Ommelanden

Binnen “Samen voor Groen” werken een aantal regio gemeenten, waaronder Katwijk, aan het creëren, behouden en toegankelijk maken van duurzame natuur gebieden en unieke verblijflocaties op het routenetwerk in de Leidse Ommelanden. Het routenetwerk wordt zo een reeks van natuurlijke stapstenen die elkaar versterken en samen een nieuwe landschapszone vormen voor bewoners en toeristen.