Elk jaar worden er tijdens de jaarwisseling materialen in de openbare ruimte vernield, ook dit jaar weer. Het totale schadebedrag komt op ruim 26.000 euro. Dit is 3.000 euro meer dan vorig jaar. De laatste vier jaar schommelt het schadebedrag tussen de 20.000 en 26.000 euro.

Vuurwerkschade

Burgemeester Visser: “We doen er alles aan schade als gevolg van vuurwerk tot een minimum te beperken. Samen met de politie handhaven onze GOA’s waar mogelijk. Daarnaast verwijdert de gemeente schadegevoelige materialen of sluit deze af. En we voeren een uitgebreide communicatiecampagne onder de jeugd met de boodschap “houd de boel heel”. Ook dit jaar is deze campagne door velen gedeeld en ondersteund en toch zijn er jongeren die de boel vernielen. Voor volgend jaar zullen we bekijken welke extra preventieve maatregelen nog mogelijk zijn. Eén ding is zeker: we blijven, samen met de politie, de strijd aangaan tegen vuurwerkvandalisme.”

Schade aan verkeersborden en speeltoestellen

Dit jaar zijn opvallend veel verkeersborden en onderborden vernield en is er net als vorig jaar schade aan speeltoestellen.

Schade op wijkniveau

In Katwijk aan Zee was dit jaar de schade het hoogst. Vorig jaar was hier de schade het laagst van alle kernen. In Katwijk Noord is een duidelijke afname zichtbaar. In de andere kernen zijn geen grote verschillen te ontdekken.

Schade aan straatkolken

Schade aan straatkolken wordt niet meegenomen in het totaalbedrag. Een kapotte kolk wordt pas later in het jaar zichtbaar, bijvoorbeeld na een zware regenbui. Aan het eind van vorig jaar is het totaal aan kapotte kolken als gevolg van de jaarwisseling 2017/2018 geïnventariseerd. Het totaalbedrag kwam uit op ruim 24.000 euro. Dit is bijna 5.000 euro lager dan het jaar ervoor, maar nog steeds veel te veel.

Vuurwerkvrije zones

Dit jaar zijn voor het eerst, als proef, een aantal vuurwerkvrije zones aangewezen in het belang van de natuur of het milieu. Ook was het mogelijk samen met buurtgenoten zelfstandig een vrijwillig vuurwerkvrij gebied af te spreken. Bij de gemeente zijn twee meldingen binnengekomen.

Houd de boel heel. That’s hot!

Ook dit jaar is samen met politie en brandweer op een ludieke manier campagne gevoerd. Met een knipoog naar de populaire You Tube Rewind 2018 en videogame Fortnite vroeg de burgemeester aandacht voor de inmiddels breed gedragen boodschap: ‘houd de boel heel’. De campagnevideo kreeg zowel lokaal, regionaal als landelijk aandacht en bracht het gesprek op gang over overlast en schade door vuurwerk.

Aanpak van overlast en vandalisme

Alle schadelocaties zijn bekend en van de vernielde materialen zijn foto’s gemaakt. Deze worden doorgegeven aan de politie. Ook u kunt helpen. Heeft u gezien dat materiaal werd vernield en/of heeft u foto’s of filmpjes van vernielingen? Meld dit bij de politie, zodat de gemeente de schade op eventuele daders kan verhalen.