Op donderdag 17 januari vergadert de gemeenteraad, vanaf 19.30 uur, in het gemeentehuis. De raad krijgt informatie over de bestuurlijke afspraken over Unmanned Valley. De raad debatteert over de projectovereenkomst met Dunavie voor de herontwikkeling van de Visserijschool.

Informatie

Tussen 20.30 en 21.30 uur laat de raad zich informeren over de ontwikkeling van Unmanned Valley (bedrijvigheid rondom drones) in de hangaarzone van het voormalige vliegkamp Valkenburg. Het Rijksvastgoedbedrijf, de provincie en de colleges van Wassenaar en Katwijk hebben hierover afspraken gemaakt. Deze gaan onder andere over de inrichting van de hangaarzone als woon-werkgebied, een proefperiode tot 2023, de monitoring en de evaluatie van de ontwikkeling van Unmanned Valley en de omvang van Unmanned Valley (5 hectare met een permanent testveld van maximaal 500 bij 500 meter). Voor zweefvliegen is geen ruimte meer.

Debat

Tussen 19.45 en 20.30 uur vindt een debat plaats over de projectovereenkomst met Dunavie voor de herontwikkeling van de Visserijschool. Dunavie wil in en naast de voormalige Visserijschool woningen realiseren, 21 sociale huurwoningen en 11 koopwoningen. Het college maakt hiervoor afspraken met Dunavie; het college stelt de raad hierbij voor de begroting te wijzigen. Verder zal ook openbare ruimte worden heringericht. Het college stelt de raad voor hiervoor een investeringskrediet van € 50.000 beschikbaar te stellen.

De raadscommissie debatteert tussen 20.30 en 21.15 uur over de nota verbonden partijen. Deze bevat de kaders voor deelname van de gemeente aan gemeenschappelijke regelingen, stichtingen, verenigingen en vennootschappen.

Besluiten

De raad neemt vanaf 21.30 uur besluiten over:

  • Financiële ontwikkelingen jeugdhulp Holland Rijnland
  • Bestemmingsplan Verlegging aardgastransportleidingen RijnlandRoute
  • Aanpassing tarieven (on)roerende zaakbelastingen 2019
  • Jeugdhulp aan kinderen in het AZC

Inspreken en de vergadering volgen

Aanmelden om gebruik te maken van het spreekrecht is niet verplicht, maar wel aan te raden, omdat de vergadering dan beter kan worden voorbereid. Aanmelden kan ook aan het begin van de vergaderingen. Vooraf aanmelden kan via een mail naar griffie@katwijk.nl of telefonisch 071-4065302. Bij de besluitvorming is inspreken niet meer mogelijk.
Belangstellenden zijn welkom om te komen luisteren; daarvoor is aanmelding niet nodig. Alle vergaderingen zijn live te volgen via katwijk.raadsinformatie.nl. RTV Katwijk zendt de vergaderingen in de raadzaal uit.