Maandag 28 januari start de gemeente met de voorbereidingen voor het aanleggen van de verlengde Westerbaan. In zo’n 13 weken wordt de rotonde bij Parnassia verbonden met de Koningin Julianalaan door middel van een directe en permanente aansluiting. Ook de Zilverschoon zal via een rotonde worden aangesloten op deze weg. Donderdag 24 januari vindt er een inloopavond plaats waar geïnteresseerden vragen kunnen stellen over de uitvoering en planning van de werkzaamheden.

Permanente verbinding

De huidige verbinding via de Cantineweg is een tijdelijke verbinding. De aanleg van de verlenging van de Westerbaan zorgt straks voor een permanente verbinding tussen de rotonde bij Parnassia en de Koningin Julianalaan. De autoverbinding via de Cantineweg komt dan te vervallen. Voor bezoekers van de scouting en voor bestemmingsverkeer wordt een nieuwe toegang tot de Cantineweg gemaakt. Het ontwerp voor de verlenging van de weg is samen met een klankbordgroep tot stand gekomen. Er is gekeken naar onder andere veiligheid, fietsverbindingen en de bereikbaarheid van de scouting en basisschool De Duinroos. De permanente verbinding met de Koningin Julianalaan zorgt straks voor een betere bereikbaarheid van Katwijk. Daarnaast zorgt het verlengen van de Westerbaan voor minder sluipverkeer in de Zanderij, waardoor de veiligheid in de wijk verbetert. De nieuwe weg zal verder van het Natura-2000 gebied af liggen dan de weg in de huidige situatie, waardoor dit ook voordelig is voor de natuur.

Start werkzaamheden

De gemeente heeft maandag 7 januari aannemersbedrijf AW Vessies uit Lisse de opdracht gegeven om het werk voor de verlenging van de Westerbaan uit te voeren. Als het weer mee zit begint de aannemer 28 januari met voorbereidende werkzaamheden, zoals het inrichten van het bouwterrein. Meer informatie over de verlenging van de Westerbaan vindt u op www.katwijk.nl/westerbaan.

Inloopavond

Op donderdag 24 januari organiseert de gemeente een inloopavond op basisschool de Duinroos, Prinses Irenelaan 49 te Katwijk aan Zee. Hier kunnen geïnteresseerden van 19.00 tot 21.00 uur hun vragen over de uitvoering en de planning van de werkzaamheden stellen aan de aannemer en vertegenwoordigers vanuit de gemeente. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.