Leefbaarheid en veiligheid staan hoog op de agenda in Katwijk. Om die reden is een veiligheidsagenda opgesteld voor de komende jaren waarin allerlei veiligheidsthema’s aan de orde komen. De zes zaken waar politie en gemeente de komende periode extra tijd voor inruimen zijn woninginbraken, drugsoverlast en –handel, fietsendiefstal, jeugdoverlast, verkeersveiligheid en ondermijning.

Als gemeente investeren we veel in openbare orde en veiligheid in Katwijk. Zeer diverse veiligheidsvraagstukken komen voorbij: van drugsproblematiek tot onveilige verkeerssituaties en van persoonlijke zaken tot projecten met bedrijven en wijken. We zetten ons hier graag voor in.Burgemeester Visser

Daling van misdrijven en incidenten

De uitvoering van de activiteiten die voortvloeien uit de veiligheidsagenda moeten leiden tot een verdere daling van het aantal misdrijven en incidenten in onze gemeente. Katwijk werkt al jaren met een veiligheidsagenda en behoort tot de veiligere gemeenten binnen de Eenheid Den Haag van de Nationale Politie.

Samen aan de slag

Gelet op statistieken, kennis en ervaring uit het verleden en verwachting van de toekomst is er een keuze gemaakt welke thema’s extra aandacht krijgen. Dit betekent niet dat andere veiligheidsproblemen niet worden behandeld. Met de prioritering wordt het belang aangeduid. Als de situatie erom vraagt, worden vanzelfsprekend andere onderwerpen aangepakt. Samen met politie, andere hulpdiensten en inwoners.

Veiligheid wordt niet alleen door gemeente en politie gemaakt. Dit doen wij samen met u. Helpt u mee ons dorp nog veiliger te maken? Door alert te zijn op wat er in de omgeving gebeurt en naar elkaar om te zien, staan we samen sterk voor een veilig Katwijk.Burgemeester Visser