Tijdens de jaarlijkse korpsavond in brandweerkazerne Katwijk werden afgelopen vrijdag de jubilarissen in het zonnetje gezet. In totaal werd voor 135 jaar (!) brandweerervaring oorkondes en medailles uitgereikt. De avond werd geopend met een toespraak van de ploegchef Dirk van Belen. Hij blikte terug op de acties, oefeningen en uitjes van vorig jaar. In totaal werden vorig jaar door de brandweerlieden 407 meldingen afgehandeld, waarbij de meeste meldingen werden afgehandeld tijdens de storm in januari. 

Naast een toespraak van de ploegchef heeft ook de clustermanager vrijwilligers Arno Mantel, regionaal commandant Hans Zuidijk en de loco burgemeester Gerard Mostert een toespraak gehouden aan de aanwezige. Na de toespraken werden de behaalde diploma’s, oorkondes en medailles uitgereikt.

Voor het diploma voertuigbediener ontvingen vier manshappen een diploma uit handen van Hans Zuidijk. De oorkondes van Zijne Majesteit de Koning en de medailles werden uitgereikt door loco burgemeester Gerard Mostert. Een manschap ontving een oorkonde voor 15 jaar trouwe dienst, 3 manschappen ontvingen de oorkonde voor 20 jaar trouwe dienst en 2 manschappen ontvingen een oorkonde voor 30 jaar trouwe dienst! Naast de brandweermannen die een diploma of oorkonde ontvingen, kregen ook hun partners een bos bloemen aangereikt. Zij blijven tenslotte achter wanneer hun partner op soms ongelegen  moment wordt gealarmeerd. 

Helaas werd het jaar 2018 ook afgesloten met het vertrek van twee zeer gewaardeerde brandweermannen. Een manschap heeft op eigen verzoek  aangegeven te stoppen als brandweerman, na een periode van bijna 10 jaar. Ook is er afscheid genomen van een manschap die is verhuisd naar een andere plaats, maar die daar wel verder gaat als vrijwilliger bij de brandweer. 

De Brandweer Hollands Midden – Kazerne Katwijk is zondagavond voor de 400ste keer in 2018 uitgerukt. Om 17.20 uur kwam…

Geplaatst door Katwijk Actueel op Zondag 30 december 2018