Afgelopen jaar hebben bijna 300 huishoudens meegedaan aan een proef om groente-, fruit- en tuinafval (GFT) te sorteren. Ondanks de hulpmiddelen die zijn verstrekt, heeft dit niet tot een afname van GFT in het restafval geleid. De gemeente Katwijk is deze proef gestart om te onderzoeken welke inzamelmiddelen het sorteren van groenafval het beste stimuleren.

Wethouder Corien van Starkenburg: “Wij moeten in 2020 75% van ons afval gescheiden inzamelen én het restafval naar 100 kg per inwoner per jaar reduceren. In Katwijk is dat nu ongeveer 200 kg per inwoner. Het afvoeren van restafval gaat ons steeds meer kosten en GFT is relatief zwaar. Daarom is het belangrijk om GFT apart van het restafval in te zamelen. Groenafval wordt bovendien verwerkt wordt tot biobrandstof en compost. Deze waardevolle grondstoffen mogen niet in de verbrandingsoven verdwijnen!“

Keukenafval

Een half jaar lang werden verschillende proefpakketten getest bij meerdere hoogbouwlocaties. Omdat vooral keukenafval, zoals schillen en etensresten, vaak in de restcontainer terecht komt, is er gekozen voor hoogbouw. Vooraf werd gemeten hoeveel GFT er in het restafval zat. Iedere locatie kreeg andere hulpmiddelen om zo te kunnen testen wat helpt om keukenafval makkelijker te sorteren. Eén locatie kreeg een informatiepakket, de volgende kreeg daar composteerbare afvalzakjes bij. De laatste locatie kreeg naast deze middelen ook een keukenemmer.

De wijk in

Na afloop van de proef bleek dat er niet minder GFT in het restafval zat. Daarom wordt deze proef ook niet verder uitgerold in de gemeente. Maar de opgave die we hebben, blijft wel staan. Ons restafval moet van 200 kg nu naar 100 kg per inwoner. Daarom gaat wethouder Van Starkenburg in januari de wijk in om inwoners te vragen wat zij nodig hebben om hun afval beter te sorteren.

Proefpakket keukenafval sorteren

Uit de enquête onder de deelnemers bleek dat zij wel enthousiast waren over de hulpmiddelen. Daarom stelt de gemeente gratis een proefpakket beschikbaar voor inwoners van Katwijk. Het pakket bestaat uit een keukenemmer en een paar rollen composteerbare afvalzakjes. Interesse? Haal dan een gratis pakket op bij de Milieustraat.