Vanmiddag is op de Boulevard van Katwijk, ter hoogte van de Voorstraat, het kunstwerk “Maatjes” onthuld. Het levensgrote bronzen beeld bestaat uit een groep van 5 haring etende figuren. De Katwijkse beeldhouwer Gerard Brouwer bedacht het beeld ‘Maatjes’ als verwijzing naar de belangrijke plaats die de visserij in de Katwijks samenleving innam en inneemt. Het is opgedragen aan alle Katwijkers die hieraan hebben meegewerkt. Bij realisatie van het beeld wordt de nauwe band tussen Katwijk en de visserij en haringhandel weergegeven.

De vijf figuren duiden op de vijf dorpsdelen van Katwijk. De naam van het beeld ‘Maatjes’ spreekt voor zich. In de sokkel van het beeld worden de namen gegraveerd van de bedrijven en instellingen die een financiële bijdrage hebben geleverd.