Huig van der Plas is één van de belangrijkste grondleggers van het prestatieve voetbal bij voetbalvereniging Katwijk. Als dank voor zijn jarenlange inzet is hij benoemd tot lid in De Orde van Oranje-Nassau. Daarnaast kreeg hij de zilveren waarderingsspeld van de KNVB uitgereikt.

Huig van der Plas werd in 1956 als 8-jarige jongen lid van VV Katwijk. Van der Plas was uiteindelijk tot en met 1991 actief als spelend lid. Vanaf het moment dat de nu 70-jarige Huig lid werd, was hij al vrijwillig actief voor VV Katwijk. Hij bezorgde als kind namelijk aanschrijfkaarten door het gehele dorp.

Later werd Huig jeugdleider en lid van de jeugdraad. Na die periode voerde hij diverse werkzaamheden uit voor de evenementencommissie. Huig organiseerde ook 2 keer een superloterij om de verhuizing van de Helmbergweg naar De Krom mogelijk te maken.

In 1982 richtte Huig samen met Jan van der Plas de sponsorgroep van VV Katwijk op, de eerste stap die het prestatieve voetbal mogelijk maakte bij VV Katwijk. Huig is tot op heden actief als bestuurslid en drijvende kracht van de huidige Businessclub en Stichting Topvoetbal Katwijk. Huig werd de eerste voorzitter van deze laatstgenoemde stichting, opgericht in 2009. Tijdens zijn actieve periode in de sponsorgroep werd er 2 keer een prachtig sponsorhome gebouwd op sportpark De Krom. Tussen 1997 en 2006 was Huig ook nog eens actief als bestuurslid van de voetbalvereniging Katwijk.

Als dank voor deze geweldige staat van dienst van de heer Huig van der Plas is hij tijdens de kerstborrel van de Businessclub geridderd in De Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Cornelis Visser reikte hem de bijbehorende decoratie uit en dankte Huig onder andere voor de naamsbekendheid die VV Katwijk voor de gemeente genereerde. Als klap op de vuurpijl kreeg Huig uit handen van een functionaris van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond een zilveren waarderingsspeld uitgereikt.