Met de Doe Mee!-regeling krijgen inwoners van Katwijk met een laag inkomen per jaar € 200,- om mee te kunnen doen aan sociaal-maatschappelijke activiteiten. Om ervoor te zorgen dat meer mensen uit deze doelgroep hiervan gebruik kunnen maken, wordt de regeling aangepast.

De gebruikers van deze regeling hebben te kennen gegeven dat zij knelpunten ervaren in de huidige regeling. Zo is het voorschieten van de bedragen soms een probleem. Niet iedereen heeft voldoende geld om deze bedragen voor te schieten. Ook zit er lange tijd tussen het inleveren van de bonnetjes en het uitbetalen van het geld. Voor iedere activiteit worden bonnetjes ingeleverd. Voor het bedrag wordt terugbetaald wordt gecontroleerd of ze voor het juiste doel zijn gebruikt. Dit zorgt ervoor dat sommige mensen geen gebruik maken van de Doe Mee!-regeling.

Efficiënter

Het nieuwe systeem moet deze knelpunten verhelpen. Een efficiënt systeem moet gebruikers helpen om op een laagdrempelige manier gebruik te kunnen maken van dit systeem. Bijkomend voordeel is dat dit bij de gemeente ook voor veel minder administratie zorgt.

Het invoeren van een nieuw systeem is een behoorlijke verandering die veel partijen raakt. Daarom stelt het college geld beschikbaar om, samen met de gebruikers, de regeling te verbeteren.