Buurschap Berkhey is het project van MakenBewaren waarin de nu leegstaande barakken een buurschap gaan vormen. Een parkachtig terrein waar recreanten ontspannen of meewerken, waar ambachten en cultuur overal zichtbaar zijn, waar natuur en mensen elkaar versterken; waar op een vernieuwende manier voedselproductie en biodiversiteit gelijk op trekken; waar toekomstige generaties mee verder kunnen.

COUP is een erfgoed ontwikkelaar met oog voor duurzaamheid en collectiviteit. COUP ontwikkelt bijzondere oude gebouwen, gebieden met oog voor de omgeving en aandacht voor circulaire uitgangspunten. Zij brengen verbindingen tot stand tussen investeerders en toekomstige gebruikers.

Het Buurschap-plan is ambitieus op het gebied van duurzaamheid, energie, afval- en grondstoffen. En ook nieuwe woonvormen en samenhang tussen bewoners en gebruikers zijn een integraal onderdeel van de visie. De COUP-Group onderschrijft dit streven en heeft daarvoor een werkend financieel draaiboek uitgewerkt. Als de barakken binnenkort in de verkoop gaan is de tijd rijp voor deze samenwerking en de concrete invulling.

Maandag 17 december hebben het kernteam van Buurschap Berkhey en projectontwikkelaar Coup daarvoor een Intentieverklaring ondertekend. Ze hebben afgesproken het komend jaar hun krachten te bundelen en de invulling van gebouwen en terrein verder uit te werken. Direct na deze ondertekening hebben zij met wethouder Gerard Mosterd de aanpak met financiële onderbouwing besproken.