In Rijnsburg zijn minder hondenlosloopgebieden dan in Katwijk. De gemeente huurt daarom een stuk grond aan het Kanaalpad in Rijnsburg om in te richten als hondenuitlaatgebied. Wethouder Rien Nagtegaal: “We zijn erg blij met deze mogelijkheid, omdat het een oplossing biedt voor het tekort aan hondenuitlaatgebieden in Rijnsburg.”

De afgelopen jaren is door de gemeente regelmatig gezocht naar geschikte locaties in Rijnsburg voor hondenlosloopgebieden. Tot nu toe zonder resultaat. De zoektocht van de gemeente kwam onder de aandacht van de heer Van Duijn. Hij verhuurt een stuk grond aan de gemeente voor het realiseren van een hondenuitlaatgebied. Dit heeft de heer Van Duijn ook al eerder gedaan met een hondenpaviljoen in de gemeente Noordwijk.

Prima ligging

Het nieuwe hondenuitlaatgebied ligt direct aan de voetgangers- en fietsbrug over het Oegstgeesterkanaal en is hierdoor goed bereikbaar voor iedereen. Dit biedt voor hondenbezitters in een dichtbebouwd gebied de mogelijkheid om op een veilige manier met hun hond te spelen. En hiermee wordt ook de kans op hondenpoepoverlast in de straten kleiner. Het gebied kan nog iets worden uitgebreid als ook op een aangrenzend stuk grond kassen worden gesloopt. In totaal komt hiermee 1.256 vierkante meter grond beschikbaar als hondenuitlaatgebied.

Uitvoering

De heer Van Duijn gaat het gebied geschikt maken voor het inrichten van een hondenuitlaatgebied. Er is daarnaast ook nauw contact met Stichting Platform Hondenvrienden (SPH). Zij dragen actief bij aan de (her)ontwikkeling van gebieden en zijn namens hondeneigenaren het aanspreekpunt en een klankbordgroep voor bijvoorbeeld gemeenten. Samen met de gemeente, de heer Van Duijn en toekomstige gebruikers wordt het hondenuitlaatgebied op een later te bepalen moment feestelijk geopend en in gebruik genomen.