Op donderdag 22 november is vanaf 19.45 uur tot 20.45 uur in de Strandzaal van het gemeentehuis een informatieve sessie over ‘Ongevallenanalyse en voorstellen Boulevard’.

De verkeerssituatie op de Boulevard is onveilig voor (brom)fietsers. In vervolg op een analyse door de verkeerspolitie van plaatsgevonden ongevallen legt het college nu aan de raad mogelijke aanpassingen voor met de vraag welke oplossingsrichtingen verder moeten worden uitgewerkt voor besluitvorming.

Meepraten

De gemeenteraad wil graag weten hoe de Katwijkse samenleving denkt over de door het college aangedragen oplossingen voor de verkeersveiligheid op de Boulevard en nodigt daarom inwoners en betrokkenen uit om hierover mee te praten. Zij kunnen tijdens de hele vergadering meepraten en hun kennis delen of hun opvattingen kenbaar maken. De raadsleden stellen vragen en geven nog geen standpunt.

Aanmelden

Aanmelden om gebruik te maken van het spreekrecht is niet verplicht, maar wel aan te raden, omdat de vergadering dan beter kan worden voorbereid. Aanmelden kan ook aan het begin van de sessie. Vooraf aanmelden kan via een mail naar griffie@katwijk.nl of telefonisch 071-406 53 02. Belangstellenden zijn ook welkom om te komen luisteren; daarvoor is aanmelding niet nodig.