Op donderdag 22 november is vanaf 19.45 uur tot 20.45 uur in de Raadszaal van het gemeentehuis een informatieve sessie over ‘Integraal Gebiedsgericht Werken Hoornes, 1e fase’.

Voor het Integraal Gebiedsgericht Werken is voor de wijk Hoornes een plan van aanpak opgesteld voor de eerste fase. In de eerste fase wordt samen met stakeholders de abstracte doelen uit de omgevingsvisie concreet gemaakt door alle projecten en inspanningen in de wijk Hoornes in kaart te brengen in een zogenaamde Doelen- en Inspanningsmatrix (DIM). Het college stelt voor de raad bij dit proces nadrukkelijk te betrekken.

Meepraten

De gemeenteraad wil graag weten hoe de Katwijkse samenleving denkt over de inrichting van het proces van Integraal Gebiedsgericht Werken voor de wijk Hoornes en nodigt daarom inwoners en betrokkenen uit om hierover mee te praten. Zij kunnen tijdens de hele vergadering meepraten en hun kennis delen of hun opvattingen kenbaar maken. De raadsleden stellen vragen en geven nog geen standpunt. Naar verwachting wordt de informatieve sessie op 6 december gevolgd door een oordeelsvormende sessie.

Aanmelden

Aanmelden om gebruik te maken van het spreekrecht is niet verplicht, maar wel aan te raden, omdat de vergadering dan beter kan worden voorbereid. Aanmelden kan ook aan het begin van de sessie. Vooraf aanmelden kan via een mail naar griffie@katwijk.nl of telefonisch 071-406 53 02. Belangstellenden zijn ook welkom om te komen luisteren; daarvoor is aanmelding niet nodig.