Is er bij u in de buurt al een actieve WhatsAppgroep? Uit onderzoek blijkt dat er minder wordt ingebroken in wijken met een buurt WhatsApp-groep. In onze gemeente zijn er al bijna 40 WhatsApp-groepen actief. Toch kan het zijn dat er bij u in de buurt nog geen groep is. Daarom vindt op maandag 19 november een informatieavond plaats over het opzetten van een buurt WhatsApp-groep. De avond start 19.30 uur in het gemeentehuis van Katwijk.

Hoe werkt het?

Een buurt WhatsApp-groep wordt beheerd door één of meerdere buurtbewoners. Leden kunnen elkaar via WhatsApp snel op de hoogte brengen van alarmerende of dreigende situaties, zoals een inbraak of een verdacht persoon in de omgeving. De beheerder zorgt er voor dat de groep alleen wordt gebruikt waarvoor die bedoeld is.

Informatieavond op 19 november

Tijdens de informatiebijeenkomst op 19 november delen beheerders van bestaande buurt WhatsApp-groepen hun ervaringen. Daarnaast krijgt u informatie hoe u een groep kunt starten. Iedereen is van harte welkom. Opgeven is gewenst via communicatie@katwijk.nl.

Aansluiten of starten van een WhatsApp-groep

Op www.katwijk.nl/whatsapp vindt u meer informatie over het beginnen van een groep of over het aansluiten bij een bestaande groep. Bij het starten van een groep is het van belang de groep te registreren op www.wabp.nl. U kunt de WhatsApp-groep onder de aandacht brengen van uw buurtbewoners met een brief. U vindt een voorbeeldbrief op www.katwijk.nl/whatsapp.