Vanaf 2021 worden inwoners uit Katwijk die dakloos raken of een psychiatrische aandoening hebben in Katwijk zelf opgevangen. Nu worden deze inwoners voor een deel in Leiden opgevangen. Op woensdag 21 november jl. tekende wethouder Adger van Helden namens de gemeente Katwijk het regioconvenant maatschappelijke opvang. In het convenant zijn voor de regio Holland Rijnland afspraken gemaakt over geld, verantwoordelijkheden en de manier van opvang.

Ook heeft de regio Holland Rijnland besloten om een investeringsfonds in het leven te roepen. Dit fonds is bedoeld om plannen die gemeenten uit de regio hebben op het gebied van maatschappelijke opvang te betalen.

Belangrijk

De gemeente Katwijk vindt het belangrijk dat inwoners die dakloos (dreigen te) raken of te maken hebben met een psychiatrische aandoening in hun eigen gemeente terecht kunnen. Het doel is om deze inwoners zo snel mogelijk weer op weg te helpen om zelfstandig te kunnen wonen en functioneren. Daarbij is het van belang om ze op te vangen in hun eigen woonomgeving en daar hulp en ondersteuning te bieden. Vrienden en familie kunnen zo ook makkelijker een rol spelen. Daar waar opvang in eigen omgeving niet lukt, wordt gekeken waar dat wel kan zonder overlast voor de omgeving.

Een aantal inwoners die hulp nodig hebben, wordt al binnen de eigen gemeentegrenzen opgevangen. Stichting De Binnenvest en Stichting De Brug vangen nu zo’n 15 dakloze mensen op. De verwachting is dat de komende jaren ongeveer 9 extra plekken nodig zijn voor mensen die dakloos (dreigen te) raken. Ook in de opvang van mensen met psychiatrische aandoeningen heeft Katwijk ervaring. Bijvoorbeeld bij De Steenrots in Katwijk aan den Rijn wonen zo’n 15 mensen in de doelgroep Beschermd Wonen. Deze vorm van opvang heeft waarschijnlijk ongeveer 15 extra plekken nodig de komende jaren.

Komende jaren meer duidelijk

In de komende tijd gaat uitgewerkt worden hoe de huisvesting voor deze doelgroepen vorm moet krijgen. Betrokken inwoners gaan daar een rol in krijgen.